Nieuws

Werk mee aan 'groenboek' voor jouw stad

Van de 31 grote steden is Heerlen het groenst: per woning 164,7 m2 groen, bijna 4 keer zoveel als Haarlem. Op welke plek staat jouw stad? Klopt dat met jouw beeld? Maak foto’s voor een 'groenboek'!

Dit boek wordt overhandigd aan de vertegenwoordigers van gemeenten, ter ondersteuning van beleidsvorming, meldt Alterra Wageningen UR in het nieuwsbericht Heerlen, Emmen en Lelystad groenste steden van Nederland. In het nieuwsbericht is een ranglijst van 31 grote gemeenten terug te vinden. Deze is gebaseerd op eerdere onderzoeken, bekend onder de naam Groene meters (zie ook: Groene meters [2002], Groene meters II [2003] en Groene meters III [2009]).

Scores

In de onderzoeken wordt ervan uitgegaan dat in de stad gemiddeld minimaal 75 m2 (norm/kengetal) openbaar groen per woning aanwezig zou moeten zijn. Uit de recent gepresenteerde ranglijst blijkt dat 14 van de 31 onderzochte grote gemeenten hieraan voldoen, met Rotterdam als hekkensluiter (14de plaats). De andere randstedelijke grote steden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, halen de norm niet, waarbij Utrecht het slechtst scoort (29ste plaats).

'Flinke kanttekening'

Een flink aantal vierkante kilometers na de hoogst scorende gemeente volgt Emmen op de 2de plaats met 132 m2 en op de 3de plaats Lelystad met 123 m2 groen per woning. In Resource (Hoe voelt uw groen?) is te lezen dat bij de cijfers wel een fikse kanttekening past. 'De berekening van Alterra behelst uitsluitend publiek en betreedbaar groen. Particuliere tuinen zijn derhalve niet meegerekend. Datzelfde geldt voor straatgroen'. Straatgroen wordt ook wel perceptiegroen genoemd en zou eigenlijk in het kader van beleving onder particulier groen moeten vallen, wordt opgemerkt in het blad.

Beleving

In de genoemde Groene meters-onderzoeken is niet alleen gekeken naar kwantiteit. Ook gelet is op de spreiding van groen over de stad, de bereikbaarheid van het groen (binnen 500 meter) en de verdeling van het groen over de verschillende typen. Door de jaren heen is te zien hoe deze kwantiteit en kwaliteit zich hebben ontwikkeld, ook in de afzonderlijke probleemwijken. In het nieuwsbericht van Alterra is te lezen dat de totale hoeveelheid groen in de grote Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren nauwelijks gestegen is (veranderingen vonden op gemeentelijk niveau wel plaats, daarin zijn grote verschillen).

Aan het onderzoek wordt nu in feite een extra dimensie, 'beleving', toegevoegd met de oproep van Alterra aan stadsbewoners om een foto te maken van hun groenbeleving. Alterra: 'Komt het beeld en de waardering van het stedelijk groen overeen met de ranglijst, of zijn er andere elementen in het spel die bijdragen aan de individuele beleving?' De foto’s/waarderingen kunnen gedeeld worden via de Facebook-groep Hoegroenisjouwstad en/of Twitter @WageningenUR #groenindestad.


(Bron foto: Pixabay)