Nieuws

Werken aan beoogd rijksmonument Waterloopbos

Voor het Waterloopbos in de Noordoostpolder -'wereldwijd bekend als waterlaboratorium' en beoogd rijksmonument- is recent een samenwerkingsovereenkomst voor een masterplan ondertekend.

Volgens een nieuwsbericht op de site van Natuurmonumenten –die het gebied in 2002 aankocht- markeert de ondertekening door Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de start van het herstel- en ontwikkelingsprogramma voor het bos (Herstel Waterloopbos van start).

Natuur neemt bezit

De NOS meldt in haar berichtgeving -Opknapbeurt voor vervallen watermonumenten in de polder- dat in het bos schaalmodellen te vinden zijn van waterwerken wereldwijd. De replica’s zijn in verval geraakt 'toen het Waterloopkundig Laboratorium in 1995 de polder verliet [...] De natuur neemt langzamerhand steeds meer bezit van alle stroompjes, het cement van de dammen brokkelt af'.

De op 13 maart jongstleden ondertekende overeenkomst voor het Masterplan Waardevol Waterloopbos betekent dat Natuurmonumenten en RCE samen met de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, het Waterschap Zuiderzeeland, omwonenden en ondernemers samenwerken aan de ontwikkeling van het masterplan. Zie nieuwsberichten voor de ideeën die hierover reeds bestaan en/of de website Waterloopbos.


(Bron foto: Waterloopbos – verlaten proefopstelling, door Pa3ems (eigen werk) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)