Nieuws

Werken aan gezondheid, vooral op school

De overheid wil met het Nationaal Programma Preventie, dat in 2014 gestart is, werken aan een gezondere samenleving. Drie jaar later blijkt dat er veel bereikt is. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt met programma's die gezondheidsbeleid stimuleren.

Uit de Kamerbrief over de voortgang van het Nationaal Programma Preventie, die staatssecretaris Martin van Rijn begin mei stuurde, blijkt dat er veel bereikt is met het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het programma, dat in 2014 gestart is, heeft als doel de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte te verminderen. Daarnaast wil het de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden verkleinen.

Speerpunten

Het programma heeft een aantal speerpunten benoemd zoals minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. De overheid wil de doelen bereiken door aanapssing van wet- en regelgeving, denk aan de invoering van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcoholgebruik. Daarnaast ondersteunt het programma's die gezondheidsbeleid stimuleren en wil het een maatschappelijke beweging op gang brengen.

Een van de maatschappelijk bewegingen is 'Alles is gezondheid'. Binnen dit netwerk zijn nu zo'n 2000 partners die zich inzetten voor meer gezondheid. Zo zijn er projecten om gezondheidsverschillen in de wijk te verkleinen, projecten om te werken aan verbetering van de leefstijl van verstandelijk gehandicapten of aandacht voor ouderen. Zo zijn er diverse vertegenwoordigers van ouderenbonden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, sportorganisaties, zorgaanbieders en GGD’en die een gezamenlijke agenda opstelden voor het netwerk 'Vitaler ouder worden'. Doel van het netwerk is te zorgen dat de groeiende groep ouderen vitaal oud kunnen worden.

Schoolkinderen

Er zijn diverse programma's die zich richten op schoolkinderen. Dat is nodig want 12% van de Nederlandse kinderen van 4-16 jaar kampt met overgewicht en obesitas wordt een steeds groter probleem, zo is te lezen in een factsheet van RIVM. Omdat je met een gezonde leefstijl niet vroeg genoeg kunt beginnen, zijn er diverse programma's voor scholen zoals het 'Programma Gezonde School', de 'Gezonde Schoolkantine', 'Jong Leren Eten' of 'FitGaaf!'.

Dat laatste programma daagt kinderen en hun ouders uit om in de thuisomgeving aan gezond gedrag te werken. En het programma 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare heeft als doel te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.

Uit de rapportages blijkt dat er met name op scholen veel bereikt is. Zo hadden eind 2016 1065 scholen een Vignet Gezonde School - veel meer dan het gestelde doel - waren er 70 scholen met een gezond schoolplein en eind 2016 had circa een derde van de scholen een gezonde schoolkantine.

In het groen

In de Kamerbrief en bijlagen worden nog veel meer initiatieven genoemd. Omdat groen gezond maakt is er ook het programma 'Beter in het groen'. Op de website van dat project vind je een aanbod van activiteiten in de natuur die je helpen gezond te blijven of gezonder te worden.

(Bron foto: Shutterstock)