Menu
Nieuws

Werken aan meerwaarde van regionale landbouw

In het project Echt Overijssel! hebben Overijsselse boeren, samen met kennisinstellingen als Wageningen UR, CLM en Louis Bolk Instituut met succes gewerkt aan de groene driehoek; de verbinding tussen biodiversiteit, kringloop en markt.

false

false

false

false

false