Nieuws

Werken aan meerwaarde van regionale landbouw

In het project Echt Overijssel! hebben Overijsselse boeren, samen met kennisinstellingen als Wageningen UR, CLM en Louis Bolk Instituut met succes gewerkt aan de groene driehoek; de verbinding tussen biodiversiteit, kringloop en markt.

Deze samenwerking heeft onder andere geleid tot de oprichting van de Stichting Natuurboer uit de Buurt. Deze natuurboeren gaan nauw samenwerken met drie grote terreinbeherende organisaties in Overijssel: Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Samen willen ze natuurbeheer met meer biodiversiteit realiseren in combinatie met marktconcepten voor producten uit de natuur.

Borging

Andere deelnemers hebben de graanteelt op natuurakkers opgepakt. Verder zijn de kringloop (vertaald naar regionale landbouw) en biodiversiteit in het project meetbaar gemaakt. Hiermee kunnen de boeren naar de consument aantonen en borgen dat ze doen wat ze zeggen.

Brochure

Hoe dit allemaal samenkomt is beschreven in een rijk geïllustreerde brochure. Deze werd op 24 januari door de voorzitter van de stuurgroep, Paul Vriesekoop, voormalig directeur Wageningen UR Livestock Research, uitgereikt aan Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie provincie Overijssel en verantwoordelijk voor het provinciaal uitvoeringsprogramma Agro & Groen. De uitreiking vond plaats in de IJsselhallen in Zwolle, waar die dag de workshop De Groene Driehoek: “Anders boeren met Natuur” werd gegeven.

Echt Overijssel! is een samenwerkingsverband van Wageningen UR Livestock Research, Natuurmonumenten en Stichting Dianthus. Financiers zijn de Provincie Overijssel en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken.


Foto: Echt Overijssel