Menu
Nieuws

Werken aan sterke dijken

Om ons land te beschermen tegen hoog water moeten in 2015 alle waterkeringen, dijken, dammen, stuwen en sluizen voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken overheid en waterschappen aan die versterking. Bijna 100 projecten staan in het Projectenboek 2016.

false