Nieuws

Werken aan weerbaarheid

Een weerbare en vitale plant wordt minder snel ziek. Hoe meet je weerbaarheid? En kun je weerbaarheid van planten versterken?

Of een kiemende spore van een plantenziekteveroorzakende schimmel er in slaagt een plant te infecteren hangt af van de gevoeligheid van de plant. Zijn er makkelijke invalspoorten, zoals afstervend blad? Kan een plant de ziekte tegenwerken, met hulp van enzymen?

Een vitale en weerbare plant kan het schimmels als Botrytis of meeldauw lastig maken. Onderzoekers van Wageningen UR zoeken naar de werking van weerbaarheid in planten. Hoe werkt het? Kastechniek besteedde in een paar artikelen aandacht aan dit onderzoek. In een eerste artikel kun je lezen hoe je weerbaarheid kunt meten. En een tweede artikel besteedt aandacht aan manieren om die weerbaarheid van planten te versterken.

Weerbaarheidsystemen

Weerbaarheid meet je door te scouten op symptomen van ziekte. Door de sporendruk, de hoeveelheid sporen in de kas te meten, heb je een indicatie over de aantasting. Onderzoekster Jantineke Hofland legt in een filmpje uit hoe dat werkt. Door ziektetests uit te voeren met bladmateriaal in een biotoets kun je een beoordeling maken over de staat van de weerbaarheid.

Planten kunnen op verschillende manieren infecties door Botrytis of meeldauw tegengaan. Salicylzuur bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de weerbaarheid van planten tegen meeldauw en andere  'biotrofe' schimmels versterkt wordt. Dat zijn schimmels die op levend plantenmateriaal groeien. Jasmonzuur kan zorgen dat de weerbaarheid tegen 'necrotrofe' schimmels toeneemt,  schimmels als Botrytis die op verzwakt of dood materiaal leven.

Lichteffect

Hofland onderzoekt hoe je de aanmaak van die weerbaarheidbevorderende stoffen kunt stimuleren. Er zijn chemische producten die dat kunnen, maar de kostprijs ervan is hoog. Rood licht, verrood licht en uv-licht blijken ook een invloed te hebben op afweersystemen. En onderzoekers beginnen inzage te krijgen in de genetische achtergrond van weerbaarheidsystemen. Bekijk een tweede filmpje voor meer uitleg.


(Bron foto: Pixabay)