Nieuws

Werken met vrijwilligers

Hoe hanteer je een goed vrijwilligersbeleid? De Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland geeft in twee artikelen een aantal tips.

Naar schatting zijn er ruim 8.000 vrijwilligers in Nederland die zich belangeloos inzetten op een kinderboerderij of dierenweide. In het artikel ‘Thema: werken met vrijwilligers’ wordt aandacht besteed aan het werven, aanstellen en vasthouden van deze vrijwilligers. Zo dienen organisaties er bij het opstellen van beleid rekening mee te houden dat vrijwilligers een aanvulling zijn, geen vervanging van vakbekwame medewerkers. Om vrijwilligers te werven is er een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld de vrijwilligersbank waarop een vacature geplaatst kan worden. Maar de beste wervingsplek is volgens het artikel de kinderboerderij zelf. Daar kunnen terugkerende bezoekers of enthousiaste (oud) stagiairs aangesproken worden met de vraag of ze interesse hebben in vrijwilligerswerk. Verder wordt in het artikel aandacht besteed aan hoe je vrijwilligers vast kunt houden.

Veilligheid

Het artikel ‘Een veilige werkomgeving’ gaat specifiek over het aanstellingsbeleid van vrijwilligers. Er wordt een aantal acties opgesomd waarmee kinderboerderijen het een stuk veiliger kunnen maken voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Zo geeft een gedragscode richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon wordt het melden van (vermoedens van) misbruik makkelijker gemaakt. Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag of seksueel misbruik is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk.

Verklaring Omtrent Gedrag

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bijdraagt aan de veiligheid binnen een organisatie. Voor het Keurmerk Kinderboerderijen is het een vereiste dat minimaal de beheerder en diens vervanger in het bezit zijn van een geldig VOG. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s wordt het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar gemaakt en geeft men een signaal af dat werk wordt gemaakt van veilig vrijwilligerswerk. Vanwege deze positieve effecten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOG’s per 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen. Ook voor kinderboerderijen kan dit gelden.

(Bron foto: Pixabay)