Nieuws

Werktuigen klauwverzorging ‘sterk geëvolueerd’

De vijfstappenmethode voor klauwverzorging is internationaal nog steeds de norm. En klauwverzorging is nog steeds een ambacht, maar de werktuigen die daarbij worden gebruikt zijn sterk geëvolueerd.

Dit meldt vakblad Management & Techniek in het artikel Klauwverzorging is een ambacht. In het blad wordt de vijfstappenmethode van Toussaint Raven nog eens uit de doeken gedaan en uitgelegd dat de evolutie van werktuigen gezocht kan worden in het gebruik van haakse slijpmachines.

Minder arbeidskrachten

‘Het snijden met klauwmesjes wordt meestal tot een minimum beperkt. Met een eenvoudige haakse slijpmachine (800 W) en een klauwverzorgingsschijf gaat het immers veel sneller’, aldus de auteur van het artikel – een veearts. Desondanks, waarschuwt de auteur, mag de klus geen routine worden met liefst meer dan honderd koeien per dag per klauwverzorger.

Achter de feiten aan

De veearts kaart aan dat het aantal arbeidskrachten per bedrijf vermindert, terwijl het aantal te verzorgen dieren snel toeneemt. Verder zijn per melkveebedrijf veel verschillen in klauwproblematiek en verzorgt ‘slechts eenvierde van de veehouders preventief de klauwen van hun koeien bij het droogzetten en een tweede maal tijdens de lactatie’. De meeste veehouders lopen achter de feiten aan: ‘dat gaat ten koste van het dierenwelzijn en het rendement’.

Werkplanning

In het blad wordt vervolgens stilgestaan bij diverse frezen die verkrijgbaar zijn en de inzet van professionals. Melkveehouders wordt geadviseerd een goede werkplanning te maken en krijgen een aantal andere tips mee met betrekking tot klauwgezondheid en ziektepreventie.


(Bron foto: Thinkstock)