Nieuws

Werkvaring belangrijk voor bedrijfsopvolgers

De overname van het ouderlijk melkveebedrijf is steeds minder vanzelfsprekend. Toch is er in de melkveehouderij nog relatief veel belangstelling voor overname. Voordat het zo ver is, doen veel jonge opvolgers eerst ervaring elders op.

In 2016 waren er ruim 55 duizend landbouwbedrijven, waarvan ruim 25 duizend met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hebben er ruim 10 duizend een bedrijfsopvolger, ruim 15 duizend bedrijven hebben geen opvolger, meldde het CBS in november. Bedrijfsgrootte doet er toe. Van de grote bedrijven heeft 70% een opvolger, van de kleinste bedrijven niet meer dan 27%. Bij melkveebedrijven en geitenbedrijven is de belangstelling voor overname relatief gunstig. Voor iets meer dan 60% van de melkveebedrijven is er een opvolger beschikbaar.

Werkervaring

Opvolging van het ouderlijk bedrijf is niet meer zo vanzelfsprekend. En veel jonge ondernemers in spé doen liever eerst ervaring elders op, zo blijkt uit een special van Veeteelt. Die werkervaring is essentieel, vindt René Veldman van de Rabobank. Bedrijfsovername wordt alleen een succes wanneer de opvolger het met volle overtuiging doet. Daarom is zelfkennis belangrijk. Werkervaring buiten de deur, op andere bedrijven, is daarom zeer leerzaam.

Opvolgers

In het vakblad komen verschillende jonge melkveehouders aan het woord die allen ervaring hebben op andere bedrijven. Dolf Slagter, bijvoorbeeld was sharemilker in Amerika. Hij vertrok in 1999 voor studie naar de Verenigde Staten en bouwde later op de Argentijnse pampa een eigen melkveebedrijf op. Hij kwam weer terug naar Noord-Holland om het bedrijf van zijn ouders over te nemen. En Cornelis de Groot - die het plan heeft op termijn het bedrijf van zijn ouders in Baambrugge over te nemen - wil eerst ervaring opdoen door in Zeewolde als sharemilker een bedrijf op te bouwen met 180 jerseys.

Frisse blik

Boer worden is een bewuste keuze geworden, zegt Sander Thus van NAJK. Voor het project 'Boer zoekt boer' van NAJK, waarbij oudere melkveehouders opvolgers zoeken, meldden zich zowel in 2015 als in 2016 75 potentiële bedrijfsopvolgers aan. Van die 75 aanmeldingen wil de helft graag melkveehouder worden. Mensen van buiten kunnen met een frisse blik naar het bedrijf kijken, aldus Thus: 'Hoe meer kennis en ervaring van buiten het eigen bedrijf, hoe helderder het toekomstbeeld en de keuzes die je daarop kunt maken.'

(Bron foto: Thinkstock)