Nieuws

Werkvormen in Greenports: projecten uitgelicht

Wat zijn de meest effectieve werkvormen bij kennis- en innovatietrajecten? Wageningen UR ging hiervoor te rade bij de Greenports en lichtte per regio één succesvol project uit.

De resultaten zijn terug te vinden in de brochure De kracht van bundeling, geschreven in het kader van beleidsondersteunend onderzoek (ministerie van Economische Zaken) in opdracht van de Topsector Tuinbouw- en uitgangsmaterialen. Naast bekendheid geven aan effectieve werkvormen, wordt met de uitgave beoogd om geleerde lessen te delen en de meerwaarde van monitoring en evaluatie in beeld  te brengen.

Dicht bijeen

De brochure opent met een opsomming van de 7 Greenports en een gedeeld kenmerk: alle belangrijke partners zitten geografisch gezien dicht bij elkaar, wat resulteert in een 'intensieve uitwisseling van kennis'. Wageningen UR: 'In dit netwerk stimuleren ondernemingen en kennisinstituten elkaar om topprestaties te leveren. Lokale en regionale overheden spelen daarbij een belangrijke stimulerende en faciliterende rol'.

De 7 Greenports die Nederland telt zijn (daarachter -uit de brochure- een steekwoord, het uitgelichte project en een korte omschrijving):

Bij elke nieuwe innovatievraag doen, naast ondernemers, drie partijen mee in de uitvoering: onderzoek, advies, onderwijs

Werken langs drie lijnen (support van ondernemers bij innovatie, versterking netwerken en stimuleren/enthousiasmeren) met themabijeenkomsten als belangrijk middel (netwerken/kennis)

Innovatie en Demonstratie Centra (IDC's) rond belangrijke thema’s in de glastuinbouw: onderzoekers en toeleveranciers testen (en demonstreren) samen innovaties in een praktijkomgeving

Meer afzet door omschakeling naar duurzaam bedrijfssysteem voor de teelt van snijhyacinten: innovatie- en demonstratiecentrum Bollen en vaste planten moet knelpunten wegnemen

Ontwikkeling masterclasses voor bijscholing medewerkers en managers van teeltbedrijven gericht op meer conceptmatig in de markt te zetten van producten

Strategisch project vanwege hoge afvoerkosten champost (restproduct champignonteelt): verwijderen fosfaat en eventueel stikstof uit champost geeft waardevolle producten (bodemverbeteraar én kunstmestgrondstoffen)

Beschikbaar stellen van vouchers voor uiteenlopende kennisvragen door gemeenschappelijk kennisloket die besteed kunnen worden bij participerende kennisinstellingen

(Bron foto: Thinkstock)