Nieuws

Westnijlvirus serieuze bedreiging

In september werd het eerste geval van westnijlvirus (WNV) in Nederland aangetoond bij een vogel en medio oktober bij een mens. Sindsdien houden Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en partners de situatie nauwlettend in de gaten om voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak.

Het westnijlvirus werd gevonden in een grasmus in de provincie Utrecht. Ervaringen in andere landen leren dat vogels een virusbron vormen voor verdere verspreiding door muggen, die zich voeden via de besmette vogels.

Besmettingen tussen dieren zonder tussenkomst van muggen zijn zeer zeldzaam. De overdracht naar zoogdieren waaronder paarden en mensen gebeurt ook door muggen. De besmette man heeft het virus mogelijk in de regio Utrecht opgelopen door een muggenbeet, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op 15 oktober.

Ongeveer 10 tot 20 procent van de besmettingen leidt tot ziekteverschijnselen bij mensen en paarden. Slechts een zeer klein deel (1 procent) verloopt zeer ernstig en kan fataal zijn.

Vaccin paarden beschikbaar op vrijwillige basis

Besmettingen van paarden in de VS met het westnijlvirus leidden tot 2004 in ruim 15.000 gevallen tot de dood. Sinds 2004 is een vaccin voor paarden beschikbaar, waardoor de ziekte bij paarden sterk is teruggedrongen. De deelname aan vrijwillige vaccinatie is erg wisselend en gebeurt vaak pas op het moment dat het virus weer tot klinische verschijnselen leidt. Voor mensen is er nog geen vaccin toegelaten, maar de ontwikkeling is in een vergevorderd stadium.

Diagnostiek westnijlvirus bij paarden

WBVR biedt twee ELISA’s aan om besmettingen aan te tonen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen recente besmettingen en besmettingen die al langer geleden hebben plaatsgevonden. Daarnaast kan een serumneutralisatietest (SNT) uitgevoerd worden om nog specifieker neutraliserende antilichamen tegen het westnijlvirus te bepalen. Deze serologische diagnostiek kan geen onderscheid maken tussen besmette en gevaccineerde paarden. WVR heeft ook een PCR-test operationeel die het westnijlvirus kan aantonen.

Lees meer over:

One Health onderzoek

De vogel werd gevangen en getest in het kader van het One Health Pact. Een team van experts werkt daarin onder leiding van het Erasmus Medisch Centrum aan de ontwikkeling van een early warning systeem voor snelle opsporing van virussen.

(4)

(1)