Nieuws

Wetenschappers steunen klimaatstaking van scholieren

Meer dan 10.000 scholieren kwamen vandaag naar Den Haag om politici op te roepen meer ambitie te tonen voor het klimaat. De scholieren kregen steun van ongeveer 350 wetenschappers.

Vandaag, donderdag 7 februari, zijn meer dan 10.000 scholieren uit heel Nederland naar Den Haag gekomen. De scholieren staken voor het klimaat. Ze vinden het ontwerp klimaatakkoord onvoldoende en vinden dat de overheid een beter klimaatbeleid moet voeren. Ze roepen de politiek daarom op om maatregelen te nemen. De scholieren volgen zo het voorbeeld van de Zweedse Greta Thunberg, die al sinds de zomervakantie staakt voor het klimaat.

Open brief

De actie van de scholieren wordt gesteund door 350 Nederlandse wetenschappers. In een open brief schrijven die wetenschappers dat de scholieren groot gelijk hebben: "Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C en bij voorkeur tot 1.5°C." In de open brief leggen ze uit dat angst voor klimaatverandering geen doemdenken is, maar een realiteit gebaseerd op feiten.

Temperatuurstijging

Zo noemen de wetenschappers dat vaststaat dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1900 al met ongeveer 1°C is gestegen. Die temperatuurstijging kun je voor zo goed als 100% toeschrijven aan de toenemende concentraties van CO₂ en andere broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. En nu al worden we geconfronteerd met effecten als stijging van de zeespiegel, koraalsterfte, extreme weersomstandigheden. Bij een stijging van 2°C neemt niet alleen de kwetsbaarheid van veel regio’s, sectors en systemen sterk toe, - zo schrijven de wetenschappers - maar ook de kans dat de klimaatopwarming zichzelf gaat versterken, door allerlei terugkoppelingseffecten.

Politiek leiderschap

De wetenschappers besluiten hun brief met de constatering dat Nederland niet voldoet aan de door Nederland zelf opgestelde klimaatdoelen. Bovendien is het klimaatakkoord niet afdoende en te vrijblijvend. De wetenschappers vinden, met de scholieren, dat het hoog tijd wordt voor politiek leiderschap: 'Ambitieus klimaatbeleid is chefsache, en overstijgt partijpolitieke belangen. We kunnen ons niet permitteren om nog langer te wachten met noodzakelijke maatregelen. Als politiek leiderschap hand in hand gaat met effectieve maatregelen en gedragsverandering, dan kunnen wij dit probleem tijdig oplossen. Anders zijn juist de jongeren die deze week protesteren voor hun eigen toekomst de dupe.'

(Bron foto: Flickr mediActivista )

Links

(8)