Nieuws

Whitepaper onkruid: dat deden dus retenkrabbers

Retenkrabber was vroeger een beroep voor de allerarmsten: zij ontdeden voegen van onkruid. Het verbod op glyfosaat voor onkruidbestrijding brengt nieuwe (oude) oplossingen en denkrichtingen.

In de Whitepaper: Onkruidbeheer na 2015: hoe gaan we dat organiseren? van Stad + Land wordt in elk geval verwezen naar het beroep retenkrabber, evenals naar de aankomende Participatiewet (die de huidige Wet Sociale Werkvoorziening gaat vervangen). Een meer moderne oplossing wordt ook genoemd: de veegmachine. Het vegen van verhardingen wordt door Stad + Land genoemd als 'zeer belangrijke vorm van alternatieve onkruidbestrijding'.

Vegen

(Regelmatig) vegen werkt vooral preventief, aldus de redactie. Een veger verwijdert de voedingsbodem voor onkruidzaad en vangt dit op in een container. Denk aan zand en bladeren. Ook veegt het zaden op. Verder kan het apparaat worden uitgerust met een speciale onkruidborstel voor het repressieve werk. Enigszins aansluitend op de werking van de veger wordt elders in de Whitepaper de vraag gesteld of onkruid zou kunnen wijzen op een te weinig gebruik van troittoirs en wegen.

Overige methoden

Net als het retenkrabben, zij het in veel mindere mate, is vegen 'arbeidsintensief'. Andere methoden die -inclusief de voor-/nadelen- uitvoerig besproken worden in de Whitepaper zijn: branden, hete lucht, heetwatertechniek, stomen, borstelen, uv-licht, laseren, laagrisicomiddelen en schuimmethode. De paper sluit af met een overzicht van machines die in de omloop zijn.

Bestrating en onkruidtolerantie

Naast onkruidbestrijdingsmethoden wordt in de paper stilgestaan bij diverse bestratingstechnieken, denk aan speciale onkruidwerende voegen en (prijzige) goten voor kabels en leidingen. Belangrijk blijft dat het hemelwater kan worden afgevoerd. Verder wordt, bijvoorbeeld, de overweging genoemd om 'een hogere onkruidtolerantie te hanteren waarin de veiligheid niet in het geding is'. Daarnaast biedt de paper een samenvatting van de discussies, onderzoek en ontwikkelingen rondom onkruidbestrijding op verhardingen die aan het verbod op glyfosaat vooraf gingen.

Nog meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Groen Kennisnet-dossier Onkruidbestrijding op verhardingen


(Bron foto: Pixabay)