Nieuws

Wildbeheer onder schot

Natuurmonumenten gaat de leden raadplegen over menselijk ingrijpen in de natuur. Daarmee speelt de organisatie in op de ingewikkelde maatschappelijke discussie over wildbeheer en de jacht op wild.

Natuurmonumenten wil vanaf 18 september de ruim 730 duizend leden raadplegen over dilemma’s als het bijvoeren van wilde dieren in de winter en afschot bij overlast. Dat werd gisteren bekend een reportage in het NCRV-programma Altijd Wat over de verschillende ideeën over wildbeheer. “De uitkomst helpt ons bij het maken van toekomstige afwegingen over de omgang met dieren in het wild in Nederland”,  aldus directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel.

96 miljoen euro schade

Mensen willen natuur in hun omgeving. Maar omwonenden en boeren willen geen overlast van wroetende zwijnen en grazende herten en auto- en vliegverkeer mag niet gehinderd worden door reeën of ganzen. Naar schatting bedraagt de schade die wilde dieren in Nederland veroorzaken jaarlijks 96 miljoen. Bij gebrek aan roofdieren die op groter wild jagen, worden populaties kunstmatig beperkt door de jacht. In het jachtseizoen van 2012 zijn 17.527 reeën, 1087 edelherten en 3923 wilde zwijnen afgeschoten in gebieden van onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particuliere grondbezitters.

Natuur herindelen

Volgens veel experts is het grootste probleem dat de natuurgebieden in Nederland relatief klein en versnipperd zijn. Daarom blijft afschot waarschijnlijk een noodzakelijk kwaad. Dat zei ook Franck Meijboom, ethicus van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, in radioprogramma Stand.nl.

Sommigen spreken over een ‘bambicultuur’ in Nederland. Meijboom beaamt dat beeld. “Het is een rotgezicht als je dieren ziet lijden, maar in de natuur gebeurt dat wel.” Hij pleit ervoor om de manier waarop we natuur in Nederland organiseren tegen het licht te houden. “Eigenlijk moeten we veel sterker kijken: moeten we niet naar grotere gebieden en een herindeling?”, aldus Meijboom.


(Bron foto: Shutterstock)

Links

(8)