Menu
Nieuws

Wildbeheer op de Veluwe nodig voor bosbehoud

Op de Veluwe staat de kwaliteit van bijzondere bostypen als oude eikenbossen en beuken-eikenbossen met hulst onder druk. Hoge begrazingsdruk door hoefdieren heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het bos. Wildbeheer is daarom nodig.

false

false