Project

Win-win in Zevenbergschen Hoek

Bron foto: Hans Slegers, Shutterstock
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Utrecht 
 • Thema
  Kringlooplandbouw, KPI’s, Akkerbouw, Samenwerking Melkvee–Akkerbouw
 • Projectregeling
  SABE regeling
Het akkerbouwbedrijf van de familie Burgers zoekt al vele jaren naar een optimalisatie van hun akkerbouwbedrijf in Zeven­bergschen Hoek. Ze werken al intensief samen met veehouders, onder andere met een melkveebedrijf. Ze passen een extensiever bouwplan toe en zijn er financieel niet slechter van geworden. Binnen dit SABE project gaat de zoektocht verder de komende 2 jaar, samen met samen­werkings­partners en een serie coaches. Ze delen hun kennis en ervaringen breed met alle akkerbouwers en veehouders.

Het akkerbouwbedrijf van de familie Burgers zoekt al vele jaren naar een optimalisatie van hun akkerbouwbedrijf in Zevenbergschen Hoek. Ze werken al intensief samen met veehouders, onder andere met een melkveebedrijf. Termen als ‘integrated crop management’, ‘NKG’, ‘regeneratieve landbouw’, ‘intercropping’, ‘vegan akkerbouw’, ‘mulching’ en ook ‘kringlooplandbouw’ vliegen over tafel. Ze proberen eens wat, zijn een extensiever bouwplan gaan toepassen en ervaren inmiddels dat onderaan de streep serieus meer euro’s overblijven.

Op dit moment vragen zij zich af: ‘Waar staan we eigenlijk?’, ‘Hoe scoort het bedrijf precies op de duurzaamheidsladder?’, ‘En waar kan het dan beter?’. Er zijn al veel stappen gezet. Met samenwerkingspartners en een serie coaches, gaan we binnen dit SABE project de zoektocht de komende 2 jaar doorzetten en volgen. De KPI’s voor kringlooplandbouw worden inzichtelijk gemaakt en er worden doorrekeningen gemaakt. Met adviesbureau Boerenverstand, Crétiënne Oomen van Alliance en Stefan Muijtjens van Landbouwadviseur.be zorgen we dat kennis en ervaringen breed gedeeld worden met alle akkerbouwers en veehouders.