Menu
Project

Win-win in Zevenbergschen Hoek

Bron foto: Hans Slegers, Shutterstock
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Utrecht 
 • Thema
  Kringlooplandbouw, KPI’s, Akkerbouw, Samenwerking Melkvee–Akkerbouw
 • Projectregeling
  SABE regeling
Het akkerbouwbedrijf van de familie Burgers zoekt al vele jaren naar een optimalisatie van hun akkerbouwbedrijf in Zeven­bergschen Hoek. Ze werken al intensief samen met veehouders, onder andere met een melkveebedrijf. Ze passen een extensiever bouwplan toe en zijn er financieel niet slechter van geworden. Binnen dit SABE project gaat de zoektocht verder de komende 2 jaar, samen met samen­werkings­partners en een serie coaches. Ze delen hun kennis en ervaringen breed met alle akkerbouwers en veehouders.

false