Nieuws

Winning CO₂ uit buitenlucht is mogelijk

Met extra CO₂ groeien planten beter. In de glastuinbouw kopen tuinders CO₂ om dit toe te passen als CO₂-bemesting. Maar je kunt die CO₂ ook uit de buitenlucht oogsten. Technisch is het in ieder geval mogelijk, maar kosten zijn nog hoog.

Een groeiend aantal onderzoekers en bedrijven laat zien dat het technisch haalbaar is het broeikasgas CO₂ uit de buitenlucht te oogsten, schrijft vakblad KAS Magazine in het artikel 'CO₂ kan direct uit de lucht de kas in'. In dat artikel beschrijft het vakblad een speciale CO₂-fliter op het dak van een afvalverbrandingsinstallatie in Zwitserland gebouwd is.

CO₂-collector

In filters bevindt zich een speciale vloeistof die CO₂ uit de lucht kan binden. Wanneer die vloeistof verzadigd is met CO₂, wordt die vloeistof verhit zodat CO₂ vrijkomt en opgevangen kan worden. Bij het bedrijf in Zwitserland wordt die CO₂ via pijpen naar een kas geleid. Het Zwitserse bedrijf Climeworks, dat die CO₂-collector gebouwd heeft, verwacht dat het in 2025 in staat is 1% van de wereldwijde CO₂-uitstoot weg te vangen. Daarvoor zouden zo'n 750.000 collectoren nodig zijn.

Kostprijs

De vraag is of dit perspectief biedt voor glastuinders die CO₂-bemesting toepassen. Uit het artikel blijkt dat het verzamelen van 1000 kilo CO₂ via direct air capture (DAC) nu nog zo'n 500 euro kost. In 2025 zou die kostprijs gedaald moeten zijn onder de 100 euro per ton, maar dat is nog altijd veel meer dan de paar euro die tuinders nu betalen voor CO₂.

Haalbaarheid

In 2015 heeft adviesbureau EnergyMatters een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van CO₂-winning en de buitenlicht. Uit die quick-scan bleek dat je die manier van CO₂-productie goed kunt combineren de toepassing van duurzame warmte uit bijvoorbeeld geothermie, WKO of zonlicht. Bezwaren die genoemd worden zijn onder meer de onzekerheid over de zuiverheid van CO₂. Maar ontwikkelaars denken dat het wel goed mogelijk is zuivere CO₂ te produceren. Toch verwachten ze dat deze techniek voor de glastuinbouw op korte termijn niet kan concurreren met het scherpe aanbod van CO₂ uit industrieel afvalgas. Verwacht wordt dat het het eerst rendabel wordt in relatief kleine toepassingen, zoals stadslandbouw.

(Bron foto: Shutterstock)