Nieuws

Winst in fruitteelt met informatietechnologie

Fruittelers kunnen winst halen met de toepassing van informatietechnologie. Digitalisering in de fruitsector blijft nog achter ten opzichte van andere agrarische sectoren.

Fruitteeltbedrijven worden groter. De ketens in de fruitsector worden flexibeler en de markt vraagt steeds vaker gedetailleerde informatie. Over het teeltproces bijvoorbeeld. Die informatie is belangrijk in verband met regelgeving en certificering. De productie van fruit kan niet meer zonder betrouwbare informatie. Maar de automatisering en digitalisering in de fruitsector blijft nog achter ten opzichte van andere agrarische sectoren.

Dit was reden voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie, FME, Fedecom en het team Tuinbouw Digitaal, om aan Wageningen UR te vragen een roadmap voor automatisering en digitalisering in de Nederlandse fruitteelt te ontwikkelen. Die roadmap 'Fruit 4.0: de vruchten van meer technologie' is op 17 juni gepresenteerd.

Technologische toepassingen

Er zijn veel mogelijke technologische toepassingen in de fruitteelt. Denk aan data-uitwisseling op basis van sensoren, drones of robots die waarnemingen doen of werkzaamheden uitvoeren. Je kunt de technologieën inzetten voor bedrijfsvoering en management, voor administratieve verwerking of het uitvoeren van handelingen. In de roadmap zijn vier thema's uitgewerkt. Een infographic brengt die vier thema's in beeld.

  • Management en (big) data. Dit gaat over het verwerken en analyseren van informatie tijdens de teeltcyclus die je kunt gebruiken om de arbeid of productie te optimaliseren.
  • Waarneming en detectie. Door informatie te verzamelen tijdens het teeltproces kan een teler zo nodig tijdig ingrijpen. Zo zou je bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kosten kunnen verlagen.
  • Hightech voor de boomgaard. Robots kunnen handelingen in een boomgaard verrichten waardoor je kosten kunt verlagen.
  • Hightech voor de keten. Met slimme toepassingen kun je betere producten leveren, derving verminderen en onnodige kosten tussen oogst en afzet van het product voorkomen.

    De roadmap, die gefinancierd is door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Tuinbouw Digitaal, is overhandigd aan de sector. Fruittelers, onderzoekers en vertegenwoordigers van handelsorganisaties en technologiebedrijven werken aan het vervolg.

    (Bron foto: Pixabay)