Nieuws

Wintervoedsel voor akkervogels: Wat kun jij doen?

Patrijzen foerageren - Wolfgang Kruck via Shutterstock
Bron foto: Wolfgang Kruck, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Wintervoedsel, Akkervogels,
  • Interessant voor
    Landbouwcollectieven, terreinbeheerders
Meer informatie
In Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat akkervogels het steeds moeilijker krijgen in de winter. Gelukkig zijn er beheerspakketten waar jijzelf ook mee uit de voeten kunt om het wintervoedselaanbod te verhogen. Zo kun je een wintervoedselveldje aanleggen en kun je met graanstoppels ook een bijdrage leveren aan de voedselvoorziening van akkervogels.

Wat is een wintervoedselveldje?

Een wintervoedselveldje is een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten (bijvoorbeeld bladrammenas) niet worden geoogst of ondergeploegd, maar tot ver in de winter blijven staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijke voedselbron voor vogels en bieden ook dekking. Wil je weten welke gewassen geschikt zijn voor wintervoedsel en welke vogels erop afkomen? De vogelbescherming heeft een factsheet opgesteld.

Het nut van graanstoppels?

Graanstoppels vormen in najaar en winter een bron van voedsel voor vogels, met name als tijdens de voorafgaande graanteelt de inzet van herbiciden wordt beperkt, de stoppelvelden vanaf de nazomer bezet raken met onkruiden en ze niet te vroeg in de winter worden geploegd. In het Verenigd Koninkrijk is veel onderzoek gedaan naar de betekenis van graanstoppels voor overwinterende akkervogels. Dit artikel biedt een samenvatting van de inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd, met een doorkijkje naar kansen voor toepassing in Nederland.

Online kennisbijeenkomst wintervoedsel voor akkervogels

Benieuwd hoe jij beheerspakketten in kan zetten om het wintervoedselaanbod voor akkervogels te verhogen? Tijdens de (online) bijeenkomst krijg je de belangrijkste kennis en meest actuele onderzoeksresultaten hierover. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 januari van 14.30 – 16.30. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Online kennisbijeenkomst

(1)

Bronnen

(2)