Nieuws

Woekeren met de ruimte op Noordzee

In het meest ambitieuze scenario komen er in de Noordzee in 2050 in vergelijking met nu ongeveer 20 tot 60 keer zoveel windturbines op zee, zo blijkt uit een toekomstverkenning. Het groeiend aantal windparken op zee heeft een groot effect op het ruimtegebruik.

Er staat veel te gebeuren op de Noordzee, zo begint de scenariostudie over de toekomst van de Noordzee van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Nederland wil het milieu herstellen in de Noordzee, vissers willen voldoende ruimte hebben om te kunnen blijven vissen en Nederland wil de Noordzee gebruiken om windenergie te produceren en CO₂ op te slaan in oude gasvelden. De Nederlandse overheid ziet dat dit effect heeft op het ruimte gebruik en wil daarom weten wat ruimtelijke en ecologische gevolgen van deze ontwikkeling op de Noordzee zijn. Wat betekent dat voor het beleid?

In opdracht van de overheid heeft het PBL daarom een scenariostudie uitgevoerd, uitgaand van het bestaande beleid. Er zijn twee scenario's uitgewerkt voor een lage en hoge dynamiek van de ontwikkelingen en twee duurzame scenario's.

Windparken

Uit die verkennende studie blijkt dat in het meest ambitieuze scenario er in de Noordzee in vergelijking met nu ongeveer 20 tot 60 keer zoveel windturbines op zee komen te staan. Die windparken beslaan dan ongeveer een zesde tot een kwart van het Nederlandse deel van de Noordzee en leveren dan tot twee keer zoveel elektriciteit als er nu in Nederland wordt gebruikt.

Plannen

Naast de ruimte die de windparken innemen, zal er nog meer moeten gebeuren want die energie kan niet allemaal met kabels aan land worden gebracht. Mogelijk dat er installaties moeten komen voor omzetting van elektriciteit naar waterstof. Wil je de oude boorplatforms afbreken of hergebruiken bij CO₂-opslag, energie-eilanden aanleggen, dan moet je voor de periode na 2030 nu al plannen en keuzes maken.

Natuur

Het is nog niet duidelijk wat de effecten van die windparken voor de natuur zijn. Nu is al bekend dat windmolens voor vleermuizen en vogels een obstakel kunnen zijn. Er zal nog onderzoek moeten plaatsvinden om de effecten in kaart te brengen, voordat besluiten worden genomen die tot onomkeerbare gevolgen lijden.

(Bron foto: Shutterstock)