Nieuws

Wolf centraal in vakblad: plek voor stuk of 50

Vakblad Natuur Bos Landschap heeft zijn 100ste nummer geheel aan de wolf gewijd. Boswachter, veehouder, beleidsmaker, onderzoeker, jager: allemaal vinden ze iets van de wolf. Een dier waarvoor Nederland, zo blijkt uit onderzoek, aan een stuk of 50 leefgebied biedt.

Laatgenoemde aantal is de uitkomst van een modelstudie, waarover in het vakblad uitgebreid wordt bericht. Uit dit onderzoek is eveneens gebleken dat de kans op overleving van een wolvenpopulatie in Nederland zeer klein is zonder ecoducten.

Veehouder en jager

In een andere ‘factfinding study’ van Alterra wordt gesteld dat vooral veehouders en jagers de controverse rondom de wolf ervaren: ‘zij zien in wolven een bedreiging die het op ‘hun’ dieren hebben gemunt’. In artikel over Saksen in Duitsland, waar de wolf na 100 jaar weer terug is, is te lezen dat als veehouders zich op de aanwezigheid van de wolven hebben ingesteld, de schade afneemt. Het artikel staat stil bij het wolvenbeheerplan waarmee boeren en burgers door de overheid goed voorbereid worden. ‘En dan levert de wolf eigenlijk nauwelijks grote problemen op.’

Vergoeding en schade

Uit de factfinding-studie van Alterra blijkt bovendien dat schade in Europa veelal vergoed wordt door financiële tegemoetkomingen en het stimuleren en subsidiëring van preventieve maatregelen. In het artikel is in een overzicht te zien welke vergoedingen in diverse ‘wolvenlanden’ worden geboden.

Om te weten of er daadwerkelijk sprake is van schade mocht het eenmaal zo ver komen dat de wolf zich hier vestigt, en in welke mate er sprake van schade is, heeft ARK Natuurontwikkeling een nulmeting laten uitvoeren. Onderzocht is wat de huidige schade door hond en vos is, bij schapenhouders in Limburg in de periode 2002 tot 2012.

Uitkomst was dat jaarlijks zo’n half procent van de schapen (bijna 100 per jaar) in Limburg ten prooi is gevallen aan een hond of vos. Daarvan is iets minder dan de helft overleden. De rest is licht tot ernstig gewond geraakt.

De hond: dubbelrol

Uit voornoemd onderzoek blijkt ook dat de rol van onze trouwe viervoeter in de schade aan vee weleens een grotere rol kan spelen dan gedacht. Zo wordt in Italië geschat dat ongeveer de helft van de toegebrachte schade aan schapen en geiten door honden is veroorzaakt. Mocht je met schade te maken hebben en wil je zelf sporenonderzoek doen? In het vakblad wordt uitgebreid stilgestaan bij het herkennen van wolf, vos en hond, onder meer aan pootafdrukken, uiterlijk, uitwerpselen, prooien, et cetera.

De hond kan ook uitkomst bieden, namelijk als beschermhond van bijvoorbeeld schapen. In de Duitse deelstaat Brandenburg, rondom Berlijn, is hier al ervaring mee opgedaan, meldt Vakblad Natuur Bos Landschap. ‘Een oplettende hond raakt gehecht aan de schapen en zal ze “als familie zien”.’

Spanning en jacht

In het vakblad naast onderzoek en maatregelen ook aandacht voor meningen, onder meer van Margriet Montizaan, beleidsmedewerker/senior wildbioloog van de De Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV). Zij vertelt dat er nu al geluiden hoorbaar zijn dat bij de komst van de eerste wolf de beheerjacht van grofwild niet meer noodzakelijk zou zijn. Montizaan: ‘Dat is niet reëel: ook met de aanwezigheid van wolven zal, in de ogen van KNJV, populatiebeheer noodzakelijk blijven’.

En op de stelling ‘De wolf is de kroon op het natuurbeleid van Nederland’, zijn de meest uiteenlopende meningen te horen. Zo zouden Nederlanders er niet meer aan gewend zijn dat een uitstapje in de natuur ‘ook echt spannend zou kunnen zijn’ en stelt de ander: ‘We doen vaak net alsof de wolf ook gevaarlijk is voor mensen’.

Het artikel over Saksen verduidelijkt het een en ander: ‘In de 15e eeuw begon de georganiseerde, op uitroeiing gerichte jacht op de wolf. Door de aanhoudende jachtdruk werden grote delen van Duitsland al vanaf het midden van de 18e eeuw niet meer permanent door wolven bewoond. De vermoedelijk laatste Saksische wolf werd in 1845 op de Muskauer Heide bij Trebendorf gedood’.


(Bron foto: Thinkstock)