Nieuws

Wolven komen nu wel erg dichtbij

De laatste, bekende, wolf in ons land was dood. Het dier haalde daarmee wel het nieuws en recentelijk weer vanwege de presentatie van het wolvenplan: wat te doen als wolven hier komen? Of is de vraag, gezien recente waarnemingen net over de grens: wat te doen ‘nu’ ze hier zijn?

Je wenden tot een wolvenbureau is er niet bij. De Rijksoverheid heeft, tegen het advies van de opstellers van het wolvenplan in, besloten geen wolvenbureau in het leven te roepen. De wolf krijgt wel een wettelijk beschermde status, maar wat te doen met ‘probleemwolven’?

Het woord ‘probleemwolf’ wordt vooral gebezigd in relatie tot mensen, vee en honden – zie onder meer een protocol in het plan. Andere huisdieren of wilde dieren worden niet in het protocol vermeld. Het protocol maakt onder meer onderscheid tussen ‘beschermd’ en ‘onbeschermd’ vee en ‘mensen met honden’ en ‘honden’.

Honden en vee

Een wolf die ‘mensen met honden’ meermaals benadert en daarbij agressief is naar de hond, zou verwijderd moeten worden (doden of verplaatsen). Als een wolf ‘herhaaldelijk’ honden of vee doodt, zijn preventieve maatregelen nodig. Helpt dit niet, dan moet de wolf worden verwijderd. Als doding nodig blijkt, zo luidt het advies, moet ‘de anonimiteit van de geautoriseerde persoon die een dier mag afschieten’ zijn gewaarborgd.

Het doden van een probleemwolf heeft juridisch nog wel wat haken en ogen, zo is te lezen in het plan. Over de vorig jaar dood gevonden wolf is overigens niet veel meer bekend dan dat deze niet is aangereden zoals eerst werd verondersteld, maar is doodgeschoten en langs de weg is gelegd.

Status en compensatie

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) meldt dat, nu de wolf een wettelijk beschermde status krijgt, tegemoetkomingen in schade door wolven kunnen worden verleend. (In het plan staat overigens ook dat hybride wolven ‘strikt beschermd’ zijn. Aanbevolen wordt wel om, conform de situatie in het buitenland, hybridisatie van wolven met honden tegen te gaan).

Geadviseerd wordt om ‘grondgebruikers en eigenaren van het vee in een wolvenleefgebied verantwoordelijk te maken voor het nemen van preventieve maatregelen tegen wolvenoverlast’. Schade wordt bij het Faunafonds gemeld. Zij beoordeelt de meldingen. Dit gebeurt volgens een nog vast te stellen protocol, waarin staat aan welke eisen preventie moet voldoen.

Geen wolvenbureau

Het wolvenplan is een ‘levend document’ - het wordt voortdurend bijgeschaafd. Het ministerie meldt in haar nieuwsbericht dat een aanzienlijk deel van het advies gaat over het doen van onderzoek: ‘Het is vooral aan de provincies om te bepalen welke onderzoeksaanbevelingen worden uitgevoerd op korte termijn’. Blijkens hetzelfde bericht gaat een wolvenbureau er niet van komen. Het bureau werd in het plan aangemerkt als partij die de coördinatie en monitoring van het onderzoek op zich zou nemen, evenals dataregistratie en communicatie.

Niet voeren

Het wolvenplan bevat nog tal van aanbevelingen. Zo is een set regels opgenomen: wat te doen bij een ontmoeting met een wolf? Voeren wordt bijvoorbeeld afgeraden. De kans dat je een wolf tegenkomt is klein. De meeste wolven die net over de grens gespot zijn, zijn waargenomen op militaire oefenterreinen. Volkskrant: ‘Vermoedelijk omdat die zijn afgesloten voor publiek en wolven mensen liever uit de weg gaan’.

Bij het samenstellen van het wolvenplan zijn vele instellingen –zoals provincies- betrokken, onder meer via drie bijeenkomsten (zie plan). Het plan is samengesteld door Alterra in opdracht van het ministerie van EZ (destijds EL&I). Daaraan leverden WolvenInNederland en de universiteiten van Tilburg en Maastricht een belangrijke bijdrage (dankzij subsidie van de provincie Limburg en het Faunafonds).


(Bron foto: Thinkstock)