Nieuws

Wonen in een dorpslandgoed

In een dorpslandgoed woon je in het groen en zorg je, samen met anderen, voor de natuur in je omgeving. Voor meer dan de helft van de Nederlanders lijkt dit een aansprekende woonvorm.

Een dorpslandgoed is een kleinschalige buurtgemeenschap in een nieuw te ontwikkelen landschap. Mensen die er wonen, kiezen er bewust voor. De woningen staan in de natuur. Het natuurgebied is met 80 % van de oppervlakte de basis van het dorpslandgoed. 15 % van de oppervlakte zijn gemene gronden en 5 % is woonerf. Dat is het idee van het dorpsLandgoed, zoals dat beschreven is in het rapport Kansen voor het concept dorpsLandgoed. Onderzoeksbureau MarketResponse keek naar de haalbaarheid van het idee in opdracht van het Innovatienetwerk Agro en Groen.

Peilers

Het idee van het dorpslandgoed rust op drie peilers, zo schrijven de onderzoekers. De eerste peiler is de traditie van oude landgoederen die vanaf de 17e eeuw een sterke invloed op het landschap hadden, en een grote maatschappelijke verankering. De tweede peiler is de nieuwe landgoederenregeling van 1995, waarbij particulier initiatief leidt tot nieuwe natuurontwikkeling. Tot slot is er de verbinding met de beweging van duurzame wooninitiatieven.

Nabuurschap

De nieuwe landgoederen zijn woongemeenschappen in de natuur. Elke bewoner heeft de plicht om een dagdeel per week met anderen te werken aan het onderhoud en beheer van het landgoed. Dat kan gaan om bomen knotten, gras maaien of heide plaggen bijvoorbeeld. De bewoners kiezen bewust voor nabuurschap. Ze werken samen, zijn samen verantwoordelijk voor het financieel beheer

Verhuizen

De onderzoekers hebben ruim duizend personen bevraagd over de haalbaarheid van het dorpsLandgoed. Voor meer dan de helft (53%) is dit een aansprekend woonconcept. Omdat de gemeenteraad van Almelo in 2014 heeft uitgesproken de toepassing van het concept in Almelo nader te willen onderzoeken, richtte dit onderzoek zich specifiek op die gemeente. 4,4% van de Nederlanders vinden het concept zo aantrekkelijk dat ze misschien wel wil verhuizen naar Almelo. Dat zou dan om 330.000 huishoudens gaan.

Natuurmonumenten, InnovatieNetwerk en 2open Designers (ontwikkelaars van een natuurlijke leefstijl) hebben in janauri een overeenkomst getekend. Ze willen het concept uitwerken voor concrete locaties en de haalbaarheid ervan toetsen.

(Bron foto: doelbeelden.nl)