Nieuws

Wonen op de zorgboerderij

Voor agrarisch ondernemers die denken aan uitbreiding van activiteiten met gecombineerde woonvoorziening, zorg en dagbesteding voor cliënten is een uitgebreide brochure beschikbaar.

Attsje de Vries van zorgboerderij Moai Selsum in Oentsjerk biedt verschillende woonvormen aan voor kinderen met verschillende problemen. Kinderen met hechtingsstoornissen kunnen er bijvoorbeeld zelfstandig wonen, wonen onder begeleiding of logeren. Zorgboerderij Urtica-De Vijfsprong in Vorden is weer heel anders van opzet: een woon-werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek. Dit zijn twee van de vele voorbeelden uit de brochure ‘Wonen op de zorgboerderij’ die dit jaar verscheen.

Vragen

De samenstellers van de brochure willen ondernemers informeren over alle facetten van woonzorg op de boerderij. Zij moeten nadenken over verschillende vragen. Voor welke doelgroep ga je zorg aanbieden? Voor ouderen, moeilijk opvoedbare jongeren, verslaafden of voor een nieuwe specifieke doelgroep? Bied je crisisopvang, logeren of beschermd wonen? Waar moet mijn boerderij aan voldoen? Kan ik zomaar woningen of kamers realiseren? Welke zorg moet ik leveren en hoe koop ik die in?

Keuzes

De ruim 50 pagina’s tellende brochure beschrijft de verschillende vormen van woonzorg. Verschillende ondernemers vertellen welke keuzes ze gemaakt hebben, voor welke doelgroepen ze zorg bieden en hoe ze dit aanpakken. Daarnaast staat de brochure vol met visies, tips en aandachtspunten. Zo komen financiële aspecten uitvoerig aan bod.

De brochure is uitgegeven door Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en is het resultaat van onderzoek in het kader van de PPS ‘Multifunctionele Landbouw’ en is financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. De brochure is tot stand gekomen door samenwerking tussen Wageningen UR, de Federatie Landbouw en Zorg, ZLTO, LTO en LLTB.

(Bron foto: Pixabay)