Nieuws

World Expo 2015: voedsel verbindt mensen

De productie en beleving van voedsel staan centraal op de World Expo Milano 2015. Een online kookboek zorgt voor de virtuele verbinding van eetculturen. Nederland presenteert in Milaan innovatieve oplossingen voor voedselproductie en -handel. Wellicht een opmaat naar de World Expo Rotterdam 2025?

Wereldtentoonstelling in Milaan

De Wereldtentoonstelling vindt elke vijf jaar plaats, steeds in een andere stad en met een ander thema. Milaan koos voor de 34e wereldtentoonstelling het thema ‘Feeding the planet, energy for life’. Een thema waarin technologie, innovatie, cultuur en tradities samenkomen. In Milaan zijn 140 landen aanwezig, die samen ruim 90% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. De Wereldtentoonstelling is open van 1 mei tot en met 31 oktober 2015, in de eerste maand telde men al 2,7 miljoen bezoekers.

Wereldwijd kookboek

De Milanese organisatie spant zich in om met de World Expo bewustwording te creëren bij de deelnemers en bezoekers uit vele landen, op de volgende aspecten:

  • Het recht op gezond, veilig en voldoende voedsel voor alle wereldbewoner
  • Een duurzame voedselketen, in economisch, sociaal en milieutechnisch perspectief
  • Het belang van de smaak en cultuurgebonden eigenschappen van eten

De World Expo toont wereldwijde ‘best practices’. Daarnaast wordt een online kookboek samengesteld, volgens het ‘crowdsourced’ principe. Het boek, met het motto ‘Taste the planet’, bevat al ruim 200.000 recepten van ruim 5000 inzenders uit 106 landen. Nederlandse bijdragen zijn nog niet genoteerd. Deelname staat open voor iedereen, wel gelden er spelregels voor deelname. Recepten worden door de redactie voorzien van ‘nutritional facts’ en een ‘footprint’ (impact op het milieu). De recepten zijn te raadplegen via de website Worldrecipes en een app.

Share, grow, live

Innovatie, duurzaamheid en internationale samenwerking kenmerken het Holland Paviljoen. Binnen het thema ‘Share, grow, live’ toont Nederland vele vernieuwende initatieven op het gebied van drinkwaterproductie, visteelt, distributie van vers voedsel, ‘climate smart agriculture’, technologische teeltoplossingen, nieuwe eiwitbronnen, ‘biobased economy’ en nieuwe inzichten in gezonde voeding. Ondernemers presenteren zich en Wageningen UR geeft uitleg over verschillende onderzoeksprojecten. Het Holland Paviljoen is opgezet als een festivalterrein, waar bezoekers tot rust kunnen komen. Wisselende foodtrucks, bands en dj’s vermaken het publiek.

World Expo Rotterdam 2025?

Rotterdam speelt een bijzondere rol in de Nederlandse bijdrage aan de Wereldtentoonstelling. De stad nam samen met andere steden, een aantal provincies, het bedrijfsleven en kennisinstellingen het initiatief om toch aanwezig te zijn in Milaan, na een besluit van het vorige kabinet om af te zien van deelname. De Rotterdamse regio speelt een grote rol in de productie en distributie van voedsel en demonstreert in Milaan verschillende innovaties op het terrein van glastuinbouw en distributie. Rotterdam presenteert zich van 8 t/m 14 juni 2015 in Milaan, en doet daarmee een eerste stap in het binnenhalen van de organisatie van de World Expo in 2025.(Bron foto: Expo2015.org)