Nieuws

WRR wil van landbouw- naar voedselbeleid

Het landbouwbeleid heeft veel bijgedragen aan het succes van de Nederlandse agrifoodsector. Maar volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vragen nieuwe, mondiale uitdagingen nu om een voedselbeleid.

Nederland draagt veel bij aan de wereldwijde voedselvoorziening, maar is er ook van afhankelijk. Het Nederlandse beleid kan dan ook niet los worden gezien van internationale ontwikkelingen. Het rapport 'Naar een voedselbeleid' richt zich daarom op mondiale trends en ontwikkelingen en welke gevolgen die zouden moeten hebben voor het Nederlandse beleid.

Wereldwijde trends

De scheve mondiale voedselverdeling is zo'n probleem, ondervoeding en overgewicht doen zich tegelijkertijd als problemen voor. Voedselproductie heeft ook invloed op het leefmilieu, want er zijn landbouwgrond, natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor nodig. Daarbij draagt landbouw bij aan de uitstoot van broeikasgassen en de afname van biodiversiteit.

Problemen op het gebied van volksgezondheid zijn er ook volop. Daarbij kun je denken aan de negatieve gezondheidseffecten van ongezonde voeding en de risico’s van multiresistente bacteriën en de verspreiding van ziekten van (productie)dieren op mensen.

Voedselnet

Tegelijkertijd is volgens de WRR het systeem waarin voedsel geproduceerd wordt in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Landbouw en visserij zijn grootschalige industrieën geworden. Voedselvoorziening is vergaand geïnternationaliseerd. Niet-agrarische spelers zoals de levensmiddelenindustrie, supermarkten en producenten van zaad, kunstmest en diervoeding zijn veel belangrijker geworden. En de consumptie van vlees is flink toegenomen.

Het complex van internationale grondstoffen- en productstromen in de voeding wordt door de WRR het voedselnet genoemd.

Gevolgen voor Nederland

De internationale uitdagingen voor milieu en volksgezondheid, in combinatie met de complexiteit van het voedselnet vragen volgens de WRR om een nieuw beleid. Dat moet zich richten op twee speerpunten, in de eerste plaats het omvormen van landbouwbeleid naar een veel ruimer voedselbeleid. En in de tweede plaats op het vormen van een voedselnet dat tegen een stootje kan en duurzaam en gezond is.


(Bron foto: Thinkstock)