Nieuws

Xylella-besmetting door cicaden

De gevreesde bacterieziekte Xylella, die een groot aantal siergewassen kan aantasten, kan worden overgedragen door cicaden. Philaenus spumarius (het schuimbeestje) en Aphrophora alni lijken de belangrijkste Xylella-vectoren.

De schadelijke bacterie Xylella fastidiosa werd in Europa in 2013 voor het eerst ontdekt in olijfbomen in Italië, waarna de bacterie ook werd gevonden in andere plantensoorten zoals oleanders en amandelbomen. De bacterie, die in houtvaten leeft, wordt als zeer schadelijk beschouwd. Na infectie kunnen delen van de plant afsterven. Sinds de eerste vondst in 2013 lijkt de bacterie zich langzamerhand te verspreiden. Binnen de EU heeft dit organisme een quarantainestatus gekregen.

Cicaden

De ziekte Xylella komt van oorsprong uit Zuid- en Midden-Amerika. Handel en transport van planten lijkt een belangrijke rol te spelen bij de verspreiding van de ziekte, maar xyleemzuigende cicaden kunnen de bacterie ook overbrengen. Onderzoekers van EIS kennsicentrum hebben op basis van veld- en literatuuronderzoek geïnventariseerd welke cicaden mogelijk vectoren van Xylella zijn.

In het rapport 'Xyleemzuigende cicaden, potentiële vectoren van Xylella fastidiosa' worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De onderzoekers vingen op twaalf locaties 98 verschillende cicadensoorten. Daarvan waren er 8 xyleemzuigend. Mogelijk kunnen er nog 3 xyleemzuigende soorten aan deze 8 worden toegevoegd. Daarnaast worden in de literatuur nog 6 niet-xyleemzuigende soorten genoemd die mogelijk ook de bacterie over kunnen brengen. In het rapport worden de verschillende potentiële Xylella-vectoren beschreven.

Schuimbeestje

Van alle soorten zijn voor Nederland Aphrophora alni en Philaenus spumarius, het schuimbeestje, de belangrijkste potentiële Xylella-vectoren. Daarnaast worden enkele andere soorten genoemd, zoals Aphrophora pectoralis en Aphrophora salicina (op wilg) en Graphocephala fennahi (op rododendron). In het rapport wordt naast de beschrijving van de verschillende soorten ook aandacht besteed aan de verschillende vangmethoden.

(Bron foto: Charles J Sharp [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons)

Links

(1)