Nieuws

Xylella, een opkomende bedreiging

Xylella fastidiosa is een van de meest schadelijke plantenziekten die 300 plantensoorten kan aantatsen. De bacterie is een opkomende bedreiging voor de EU.

In 2013 werd de bacterie Xylella fastidiosa ontdekt in olijfbomen in Apulië in Zuid-Italië. Bij nader onderzoek in de omgeving bleek dat de bacterie ook te vinden was op oleanders en amandelbomen. Sindsdien lijkt de bacterie zich langzamerhand uit te breiden. De bacterie is een van de meest schadelijke plantenpathogenen, schrijft vakblad Gewasbescherming in een overzichtsartikel over deze bacterie met als titel 'Hoe gevaarlijk is Xylella fastidiosa voor Europa en voor Nederland?'

Bedreigen

Handel en transport van planten lijkt een belangrijke rol te spelen bij de verspreiding van de ziekte die van oorsprong uit Zuid- en Midden-Amerika komt. Daarom zijn in Nederland verschillende geïmporteerde planten onderzocht. In 2014 werd de bacterie aangetroffen op koffieplanten die als sierplant uit Costa Rica en Honduras werden ingevoerd. Ook elders lijkt de bacterie aanwezig te zijn. Zo werd op Corsica in 2015 een besmetting gevonden op een vleugeltjesbloem, Polygala myrtifolia, een populaire perkplant in Zuid-Europa.

Deze besmettingen laten zien dat Xylella een opkomende bedreiging is voor Europa. Om die reden zijn vanaf 2014 in de EU noodmaatregelen vastgesteld en is de bacterie aangemerkt als quarantaine-organisme. Zelfs in Nederland zou in de warme periode van het jaar een besmetting plaats kunnen vinden. In geval van besmetting zouden alle waardplanten binnen 100 meter van de besmetting vernietigd moeten worden.

Waardplanten

Er zijn veel planten die ziek kunnen worden. In het overzichtsartikel wordt een waardplantenreeks genoemd die bestaat uit planten behorend tot 69 families, 187 geslachten en meer dan 300 plantensoorten. Er zijn verschillende ondersoorten van de bacterie, die verschillende waardplanten hebben. De ziekte wordt overgedragen door dwergcicaden en schuimcaden.

Omdat Xylella een bacterie is, is bestrijding erg moeilijk. Bestrijdingsmiddelen zijn er niet. In Amerika zijn strategieën gebaseerd op het wegnemen van de infectiebron en bestrijding van de overdragers.

(Bron foto: Jan Nijman)