Nieuws

Zaadhuizen richten zich vooral op wens teler

Zaadhuizen oriënteren hun veredelingsprogramma’s vooral op de wensen van telers. Het blijkt 'erg moeilijk' te zijn om het aspect 'wensen van de consumenten' toe te passen in hun programma’s.

Dit is te lezen in het Onder Glas-artikel 'De juiste balans vinden tussen wensen van telers en consumenten'. Genoemd wordt een komkommerras voor de hogedraadteelt dat dusdanig is veredeld dat het een kleiner blad heeft en 'dus arbeidsvriendelijker' is. Een voorbeeld van een product gericht op de wens van de consument is een tomaat die niet lekt als je hem doorsnijdt.

Contact

In het artikel komen (redelijke) nieuwkomers aan bod -zij richten zich veelal op niches en bijzondere gewassen- en de klassieke zaadhuizen. Voor laatstgenoemde veredelaars is bijvoorbeeld de high-tech tuinbouw een speerpunt (denk aan hogedraadteelt en slateelt op water). Over de mate waarin de 'nieuwkomers' en de 'klassiekers' te rade gaan bij de consument is in Onder Glas ook het een en ander te lezen. Sommige zaadhuizen laten zich adviseren via telers en retail. Onder Glas concludeert: 'Het contact tussen veredelaar en consumenten begint hier en daar voorzichtig tot stand te komen'.

Regeleiwitten

Met de toenemende kennis die vrijkomt op moleculair en genetisch vlak, worden de mogelijkheden om te spelen met de natuur en deze aan te passen aan de wens van de mens steeds talrijker. Of dit nu de teler, retailer of consument betreft. Ook met het oog op Het Nieuwe Telen (HNT) waarbij zo energiezuinig mogelijk wordt gewerkt met een optimale productie, kan veredeling naar een ander plan worden getild. In de veredeling van chrysanten blijkt HNT overigens van ondergeschikt belang aan bijvoorbeeld takopbouw en resistentie. Zie het artikel Takopbouw en resistentie belangrijker voor veredeling chrysant dan HNT (Onder Glas).

In het Onder Glas-artikel Aanwezigheid van een gen is nog lang geen garantie wordt dieper ingegaan op de terminologie van veredelaars. Uitgelegd wordt hoe een gen zich ontwikkelt tot planteigenschap, maar ook hoe het kan dat een gen niet tot expressie komt. Onder Glas: 'Een belangrijke rol daarbij spelen regeleiwitten die genen 'aan' of 'uit' kunnen zetten of harder of zachter laten werken'. Onder Glas meldt dat dit mechanisme pas vrij recent ontdekt is. 'Hiermee kan het inzicht in de veredelingsmogelijkheden belangrijk groeien'.


(Bron foto: Pixabay)