Nieuws

Zaaibedbereiding sleutel tot succes

Het is de tijd om bieten te zaaien. Een goede zaaibedbereiding is belangrijk voor het succes van de teelt.

Een succesvolle teelt van suikerbieten, een teelt met een hoge suikeropbrengst, begint met de voorbereiding van het zaaibed, de grondbewerking. Vakblad Boerderij besteedde er begin maart in een artikel 'Zaaibed is een bepalende factor' aandacht aan. Als je een goed zaaibed maakt in vochtige grond, is de opkomst van de jonge bietenplantjes minder afhankelijk van regen in de eerste weken na het zaaien.

Zaaibedbereiding

Uiteraard is de grondbewerking op zand- en dalgronden anders dan op klei- en zavelgronden. Op de klei en zavelgronden vindt de hoofdgrondbewerking veelal voor de winter plaats. De zaaibedbereiding is er op gericht dat de bovenste laag, ongeveer 2 tot 3 cm goed verkruimeld is en op een licht aangedrukte ondergrond ligt. Belangrijk is dat telers bij die zaaibedbereiding zorgen dat er niet te diepe sporen ontstaan: gebruik dubbellucht of zo breed mogelijke banden. Anders ontstaat een ongelijkmatig zaaibed wat een egale opkomst moeilijker maakt.

Op zand- en dalgrond wordt meestal begonnen met een bemesting door drijfmest te injecteren waarna een hoofdgrondbewerking uitgevoerd wordt. Het maakt niet veel uit of dat gebeurt met een vastetandcultivator, spitmachine of ploeg in combinatie met rollen of vorenpakkers. Belangrijk is dat de grond voldoende diep wordt losgemaakt en voldoende wordt aangedrukt.

Verstuiving

Verstuiving kan een punt van zorg zijn op zand- en dalgrond. Daarom combineren telers de inzaai van bieten soms met gerst. De gerstplanten kiemen snel en geven de bodemdeeltjes houvast. Net voordat de bietenplanten opkomen, wordt de gerst doodgespoten. Het magazine Akker laat in een artikel 'Gecombineerd zaaien tegen stuiven' zien hoe veenkoloniaal akkerbouwer Berend Jansema met een combinatie werkt waarmee hij de hoofdgrondbewerking, het zaaien van bieten en het zaaien van een stuifdek combineert.

Meer informatie over zaaibedbereiding van suikerbieten - en van cichorei - vind je in Tips zaaibedbereiding suikerbieten en cichorei, verslag van de zaai-instructiedag van 26 februari in Dronten.


(Bron foto: Freefoto)