Nieuws

Zeehonden in het Haringvliet

Door de afsluiting van het Haringvliet verdween de zeehond uit deze zeearm. Als de Haringvlietsluizen gedeeltelijk geopend worden, is de kans groot dat de zeehond terugkeert.

Om Nederland te beschermen tegen overstroming bij zeer hoge waterstanden en storm zijn in het zuidwesten van Nederland de Deltawerken uitgevoerd. Als onderdeel van die werken zijn in 1970 de Haringvlietsluizen geplaatst. Vanaf dat moment verloor deze zeearm het estuariënkarakter. Het getij verdween en het water werd zoet.

Om het estuariënkarakter te herstellen bestaan plannen de sluizen weer open te zetten. Dat betekent dat vissen makkelijker kunnen migreren. Ook zeehonden kunnen mogelijk profijt hebben van het openstellen van de sluizen, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 'Mogelijke effecten van opening van de Haringvlietsluizen op zeehonden.'

Zeehonden

In de voordelta van het Haringvliet leven twee soorten zeehonden: de gewone zeehond (Phoca vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus). Ze leven in zee, maar komen soms op de kant om te rusten. Voor de Haringvlietsluizen worden nu regelmatig 150-200 gewone zeehonden en 10-80 grijze zeehonden aangetroffen. De Hinderplaat is voor de zeehonden de belangrijkste zandplaat voor de Haringvlietsluizen.

Historisch kwamen zeehonden voor in het Haringvliet. Nu wordt er incidenteel een zeehond waargenomen in het Haringvliet. Die zeehonden komen er mogelijk via de scheepssluizen, ten zuiden van de schuiven of via een andere waterweg.

Scenario's

Voor de opening van de sluizen zijn er vier mogelijke scenario's. Bij het kierbesluit zullen enkele schuiven opengezet worden, zodat zout water het Haringvliet kan binnen dringen. Het tweede scenario gaat uit van een getijverschil van ongeveer 80 cm. De schuiven worden dan continu gedeeltelijk opengezet. Bij het scenario stormvloedkering en het klimaatscenario worden de schuiven continu maximaal opengezet, en alleen gesloten bij een verhoogde zeewaterstand van 2 meter. Bij het klimaatscenario wordt ook rekening gehouden met de effecten van de zeespiegelstijging.

Terugkeer

De verwachting is dat bij het kierbesluit de zeehonden incidenteel ten oosten van de Haringvlietsluizen komen. Maar ze hebben dan mogelijk moeite terug te keren naar zee. Bij de andere scenario's zullen zeehonden makkelijker het Haringvliet in en uit kunnen zwemmen. Bij het stormvloedscenario zullen zeehonden zich meer verspreiden over het Haringvliet dan bij het 80cm scenario.

De onderzoekers adviseren bij het openen van de Haringvlietsluizen, de ontwikkeling van de zeehonden goed te volgen. De aantallen zeehonden binnen en buiten het Haringvliet zullen mogelijk veranderen. Door verandering van de Hinderplaat zou het kunnen dat daar dieren verdwijnen.

(Bron foto: Pixabay)