Nieuws

Zeewieroogst voordat de broedval van mosselen plaatsvindt

In kustgebieden van de Noordzee groeien zeewier en mosselen vaak in vergelijkbare ecosystemen of op een zelfde soort substraat. Daarom is het belangrijk de oogst van zeewier af te stemmen op de ontwikkeling van mosselen. Het lijkt in dat verband verstandig zeewier te oogsten rond week 20.

De ontwikkeling van zeewieren en schelpdieren als mosselen kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Dit wordt veroorzaakt doordat ze vaak in de zee in vergelijkbare ecosystemen leven op een zelfde soort substraat. De larven van mosselen kunnen zich na de broedval settelen op hetzelfde substraat waar ook zeewier groeit. Voor de commerciële zeewierteelt, zoals op die op experimentele basis wordt uitgevoerd op de Noordzeeboerderij, kan dat lastig zijn. De mosselen kunnen het oogstproces van het ziewier bemoeilijken, concurreren met het zeewier om ruimte of zorgen ervoor dat het zeewierblad beschadigd wordt. En het gewicht van de mosselen kan een belasting vormen voor de kweekconstructie.

Noordzeeboerderij

Daarom is het belangrijk dat je de oogst van zeewier afstemt op de levenscyclus van mosselen. Het beste is het zeewier te oogsten voordat het mosselbroed problemen oplevert. Maar wanneer is dat? Wanneer zijn vrijlevende mossellarven aanwezig? En wanneer zijn die larven zo zwaar dat ze naar beneden zakken om zich te vestigen, de zogenaamde broedval? Om die vragen te beantwoorden is op de testlocatie van Noordzeeboerderij Scheveningen een onderzoek uitgevoerd.

Uit onderzoek blijkt dat mosselen in de hele Noordzee voorkomen en dat de temperatuur in het water een belangrijke rol speelt bij het vrijkomen van de larven. Wanneer de temperatuur sterk stijgt zullen mosselen zich gaan voortplanten. In de Waddenzee en de Oosterschelde is die temperatuur dan meestal rond de 9 °C. Het moment van de larvenpiek en de broedval kan per locatie en per jaar sterk verschillen.

Broedval

In de periode van maart tot juli 2018 zijn regelmatig monsters genomen om larvenaantallen in het water te bepalen. Bovendien is er met behulp van collectoren gekeken wanneer de broedval plaatsvindt. Uit dat onderzoek blijkt dat de meeste larven aangetroffen werden in week 15, en dat in week 29 de meeste mosselbroedjes op de collectoren werden gevonden. Maar uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat - gezien de frequentie van monstername - het lastig is exact te bepalen wanneer de larven in het water aanwezig waren en wanneer het broed zich gaat settelen.

Op basis van de resultaten adviseren de onderzoekers om zeewier in week 20 te oogsten en zo eventuele aangroei en competitie met mosselen te voorkomen. Om een beter beeld te krijgen van het tijdstip waarop larven voorkomen en broedval plaatsvindt, zou vaker bemonsterd moeten worden gedurende meerdere jaren.

(Bron foto: Pixabay )