Nieuws

Zes studentenrapporten genomineerd voor de Rachel Carson afstudeerprijs

Samenvatting
  • Onderwerp
    Rachel Carson Afstudeerprijs
  • Interessant voor
    Visser en Kweker, Beleidsmaker,
Bekijk de bronnen
Jaarlijks organiseert VVM de Rachel Carson afstudeerprijs voor studenten hbo- of wo. Het onderwerp van studie moet een directe relatie hebben tot milieu of duurzame ontwikkeling. Dit jaar zijn zes studentenrapporten genomineerd voor deze prijsvraag.

Studenten uit het hbo of wo die in 2020 zijn afgestudeerd op een onderwerp over milieu of duurzame ontwikkeling, konden tot december 2020 hun afstudeerwerkstuk of scriptie indienen voor de Rachel Carson afstudeerprijs die VVM, netwerk van milieuprofessionals, jaarlijks organiseert. Dit jaar zijn zes studentenrapporten genomineerd voor de prijsuitreiking, drie afstudeerwerkstukken uit het hbo en drie uit het wetenschappelijk onderwijs.

Een van de ingediende werkstukken is ingediend door Elske Koelma en Anoek Meijer, studenten aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij hebben zich verdiept in de mogelijkheden van een game die kan helpen om duurzaam beheer van de Noordzee beter te doorgronden. Mirre Berkhof, student aan Wageningen University heeft een afstudeerscriptie ingestuurd over haar onderzoek naar de manier waarop gemeentes gedragscodes als instrument binnen de wet Natuurbescherming inzetten. Bovendien keek ze naar het de ecologische effectiviteit van de gedragscodes.

Noordzee

Elske Koelma en Anoek Meijer verdiepten zich voor hun ingezonden werkstuk in de mogelijkheid om games in te zetten voor de bescherming, herstel of duurzaam gebruik van de Noordzee. Voor bescherming en instandhouding van het mariene milieu heeft de EU de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM, Marine Strategy Framework Directive (MSFD)) vastgesteld. Die kaderrichtlijn het als doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën. Om dat doel te bereiken, moet elke lidstaat gebruik maken van Ecosystem-Based Management (EBM).

Dit systeem is vrij lastig te implementeren, schrijven de studenten. Om dat makkelijker te maken kun je gebruik maken van Marine Spatial Planning (MSP). En om dit MSP te doorgronden is een game ontwikkeld waarmee je het effect van menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem inzichtelijk maakt.

Gedragscodes

Mirre Berkhof heeft zich verdiept in de toepassing van de gedragscodes door de gemeentes. Hoe zetten ze dit instrument in? En wat is de ecologische effectiviteit? In een artikel op Linkedin schrijft ze dat een conclusie is dat gedragscodes massaal worden ingezet, maar dat we nog veel over het gebruik van gedragscodes als beleidsinstrument kunnen leren. In haar afstudeerwerkstuk schrijft ze dat het gebrek aan ecologische deskundigheid bij gemeentes resulteert in een relatief lage ecologische effectiviteit. Ze beveelt daarom dat gemeentes meer moeten inzetten op ecologische deskundigheid zodat soortbeschermende maatregelen correct, tijdig en volledig worden uitgevoerd.

De studenten presenteren hun inzendingen op woensdagavond 26 mei. Op vrijdag 28 mei vindt de feestelijke uitreiking plaats. De winnaar kan een artikel publiceren in het tijdschrift Milieu en ontvangt een geldbedrag van ten hoogste € 500,-.

Winnaars bekend

Max-Julian Gerlach is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de HBO-scriptieprijs. De titel van zijn onderzoek is ‘Life Cycle Assessment of Power-to-Hydrogen: a comparison of scenarios for renewable hydrogen production by water electrolysis’. Dit betekent dat hij gekeken heeft wat de meest duurzame technologiën zijn voor de waterstof-economie. De jury vindt dat zijn scriptie een actueel onderwerp behandelt met een hoge toepasbaarheid.

De WO-prijs gaat dit jaar naar Ruud Sperna Weiland, voor zijn scriptie scriptie ‘Intransitive atmosphere dynamics leading to persistent hot-dry or cold-wet European summers’. De vakjury was zeer onder de indruk van het onderzoek, en vind dat deze scriptie grenst aan briljant. Ook verwachten ze dat dit fundamentele onderzoek op lange termijn relevant is voor het verbeteren van klimaatmodellen.

(Bron foto: anncapictures via Pixabay)