Nieuws

Zet een derde van Nederland om in natuur

Emeritus hoogleraar Frank Berendse wil een derde van Nederland reserveren voor natuur en natuurvriendelijke landbouw. Daarnaast wil hij de negatieve invloed van de intensieve landbouw flink terugschroeven. Niet iedereen is het daar mee eens.

Om de natuur in Nederland substantieel te beschermen, zo vindt emeritus hoogleraar Frank Berendse, zou je minimaal een derde van Nederland moeten omzetten in natuur, of in landbouw aar de natuur voorop staat. Hij komt tot die stelling in zijn boek 'Wilde apen', omdat hij ziet dat veel bedreigde soorten in te lage aantallen voorkomen. De landbouw heeft via mest en bestrijdingsmiddelen een sterk negatieve invloed op de natuur. Volgens Berendse kunnen we, om zelfvoorzienend te zijn, in Nederland met veel minder landbouwgrond toe. Opinieblad Vork vroeg drie natuurbeschermens en de landbouworganisatie LTO om een reactie in het artikel 'Minimaal een derde van Nederland reserveren voor natuur'.

Te klein

Dat de landbouw een sterke invloed heeft op de natuur, daar is iedereen het over eens. Maar de drie natuurbeschermers hebben nogal uiteenlopende meningen over het idee een derde van de landbouwgrond voor natuur te reserveren. Helias Udo de Haes, emeritus hoogleraar milieukunde vindt dat gewoon niet haalbaar. Econoom Tom Bade vindt dat Nederland met 17 miljoen inwoners te klein is voor zoveel natuur. Je kunt beter en goedkoper elders investeren in natuurontwikkeling. Bovendien vindt hij dat landbouw niet te combineren is met natuur. Hij stelt dat alle agrarische natuur mislukt is.

Agrarisch natuurbeheer

De Haes, emeritus hoogleraar milieukunde is daar niet mee eens. Hij ziet dat agrarisch natuurbeheer op veel plekken succesvol is. Veel soorten zijn juist afhankelijk van het boerenlandschap, zegt hij. En Theo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, ziet veel mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw. Hij noemt als voorbeeld hoe een ondernemer in de Wieden samenwerkt met Natuurmonumenten.

Pesticiden

Ook Jakob Bartelds, agrarisch ondernemer en voorzitter van LTO Noord vindt het niet realistisch een derde van het land voor natuur te reserveren. Landbouw is juist een onmisbare schakel in de economie. Dat we in een dichtbevolkt land leven, levert soms conflicten op, zo zegt hij, maar het houdt je ook scherp. De landbouw is veel schoner geworden, het gebruik van pesticiden is drastisch afgenomen, aldus Bartelds.

Berendse is het met dat laatste niet eens: 'Het gebruik van veel bestrijdingsmiddelen is de laatste 15 jaar toegenomen. Dat geldt zeker voor de meest schadelijke stoffen als imidacloprid.' Dat de natuurbeschermers niet een gezamenlijke visie hebben, vindt hij jammer. Zo heb je niet de power om substantiële stappen af te dwingen.

(Bron foto: Jan Nijman)