Nieuws

Zicht op alternatieven voor neonicotinoïden

Voor sommige plagen in de sierteelt, zoals bladluis en tabakswittevlieg lijken alternatieve bestrijdingsmethoden perspectief te bieden. Maar voor preventieve bestrijding is het effect nog beperkt.

De bestrijding van schadelijke insecten in de glastuinbouw, zoals bladluis, witte vlieg, cicaden, wol-, dop- en schildluis en schadelijke wantsen, leunt sterk op de inzet van neonicotinoïden. Maar de inzet van deze middelen staat sterk onder druk vanwege schadelijke effecten op het milieu. Door striktere regelgeving is de inzet van die middelen beperkt.

Omdat er maar heel weinig middelen zijn die even goed werken en die je ook in kunt zetten in combinatie met biologische bestrijding, voerden onderzoekers via Wageningen Plant Research een verkennend onderzoek uit naar alternatieve mogelijkheden. Het rapport 'Alternatieven voor neonicotinoïden in de sierteelt onder glas' laat zien dat er wel mogelijkheden zijn voor de bestrijding van tabakswittevlieg en bladluis in kuipplanten en perkgoed, maar dat de mogelijkheden beperkt zijn.

Schimmels

De onderzoekers keken bij de mogelijkheden voor preventieve bestrijding, bestrijding ter voorkoming van aantasting, naar de inzet van schimmels om bladluizen te bestrijden en de mogelijkheden om roofwantsen in te zetten tegen wittevlieg. Tegen bladluizen werkten ze met de schimmel Lecanicillium muscarium (Mycotal) die als endofyt ook in de plant kan groeien. Die schimmel bleek 25% groeiremming te geven bij de populatie bladluizen op Calibrachoa. Die schimmels kunnen de plant dus weerbaarder maken, maar er is wel meer onderzoek nodig.

Roofwants

Bij het onderzoek met roofwants Macrolophus pygmaeus als bestrijder van de witte vlieg maakten de onderzoekers gebruik van een koningskaars (Verbascum thapsus) als 'bankerplant'. Op die plant kunnen roofwantsen andere proooien vinden wanneer er weinig witte vlieg voorhanden is. Met dit systeem konden ze een redelijke bestrijding van de witte vlieg bereiken, en een goede overleving van de roofwants.

Gaasvliegen

Voor curatieve bestrijding tegen tabakswittevlieg hebben de onderzoekers 14 alternatieve middelen getest. Vijf van de 14 geteste middelen gaven een zeer goede bestrijding met meer dan 85% reductie van de witte vlieg. Dit waren de zeepmiddelen Savona en Inseclear, het Beauveria bassiana isolaat van de entomopathogene schimmel Botanigard, het natuurlijke pyrethrum Raptol en het plakmiddel ERII. Voor de bestrijding van bladluizen zijn proeven met gaasvliegen uitgevoerd. Die gaasvliegen bleken maar een beperkte bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van bladluis in Calibrachoa.

(Bron foto: Biocomes)