Nieuws

Ziektebestrijding in suikerbiet begint met herkenning

Er zijn vijf bladschimmels die in suikerbieten schade kunnen veroorzaken. Voor een goede aanpak is herkenning noodzakelijk, want niet elk vlekje zorgt voor schade.

De vijf bladschimmels die de meeste schade veroorzaken zijn roest, meeldauw, Ramularia, Cercospora en Stemphylium, meldt Cosun Magazine in het artikel 'Kleine bladvlekjes kunnen grote gevolgen hebben'. De schade die veroorzaakt wordt door de schimmels Stemphylium en Cercospora kan behoorlijk groot zijn. Een aantasting kan leiden tot meer dan 40 % opbrengstderving. Hoe groot de schade is, hangt af van het tijdstip van infectie en de mate van aantasting. Hoe meer aantasting en hoe vroeger in het seizoen, des te groter is de schade. Daarnaast is het weer een bepalende factor.

Herkenning

Omdat niet elk vlekje veroorzaakt wordt door een schadelijke bladschimmel, is herkenning zo belangrijk. Bij sommige bladvlekken, zoals veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas, hoef je geen maatregelen te nemen, terwijl dat voor Cercospora wel nodig is.

In een tweede artikel 'Als het perceel niet regelmatig en egaal groen is' gaat het vakblad in op verkleuring van het gewas. Wat zegt dit? Wat is er dan aan de hand? Er zijn veel oorzaken die er voor zorgen dat een bietengewas verkleurt, of dat het gewas er niet egaal groen uitziet.

Voedingsstoffen

Een gebrek aan voedingsstoffen bijvoorbeeld kan leiden tot vergeling, verkleuring of vertraagde groei. In een aantal gevallen gaat het om een gebrek aan de voedingsstoffen mangaan, magnesium of kalium. Het kan zijn dat er een tekort aan voedingsstoffen in de bodem aanwezig is, maar er kan ook een andere oorzaak zijn: aantasting door het bietencystenaaltje bijvoorbeeld of een slechte bodemstructuur.

Er zijn meer oorzaken voor vergeling van bieten: het bietenvergelingsvirus, Verticillium of rhizomanie zorgen voor verkleuring van het blad. Slechte plekken in het gewas kunnen door aaltjes veroorzaakt worden zoals het wit bietencysteaaltje, vrijlevende wortelaaltjes (trichodoriden), wortelknobbel- en wortellesieaaltjes.

Het vakblad benadrukt in beide artikelen dat herkenning belangrijk is en verwijst onder andere naar de de teelthandleiding van het IRS.

(Foto: Ramularia in biet, Bron: Landbruginfo)