Nieuws

Ziekteherkenning met drones in de kas

Met een drone zou je ziekten in een kas snel kunnen detecteren, denken vier studenten van Hogeschool Inholland. Ze onderzoeken de mogelijkheden in een orchideeënkas.

Als vervolg op een studieproject over drones in de kas, hebben vier studenten van Hogeschool Inholland vorig jaar besloten als startup het bedrijf Applied Drone Innovations (ADI) op te richten. Met dat bedrijf wilden Bram Sanders, Chris Ramsey, Lucien Fesselet en Will Simonds de mogelijkheden van drones in de tuinbouw verder onderzoeken. Zo zien ze perspectief voor de mogelijkheden om met een drone in een gewas zieke planten te detecteren.

Project

Met financiële ondersteuning door een RAAK MKB-subsidie en een budget van € 600.000 werken de studenten aan ontwikkeling van dronetoepassingen in het tweejarige onderzoeksproject 'HiPer Green' (High Precision Greenhouse Farming). In samenwerking met onderzoekers en studenten van Inholland onderzoeken ze de mogelijkheden van drones bij telers in het Westland en Oostland Er zijn nu zo'n 20 bedrijven en 36 studenten bij het project betrokken, schrijft KAS magazine in het artikel 'Ziektedetectie met drones in kassen'.

Ziekteherkenning

In de kassen van het bedrijf Hazeu Orchids, een bedrijf dat wekelijks 100.000 Phalaenopsis-planten aflevert, onderzoeken ze de mogelijkheid van ziektedetectie. Drones kunnen vlekjes op planten wel herkennen. Maar om ziektes te kunnen herkennen, moet nog wel software ontwikkeld worden die de foto's van de drones analyseert.

Tim Brander van het teeltbedrijf vindt de ontwikkeling veelbelovend. Als zo'n drone werkt, kun je veel tijd besparen, denkt hij. Bovendien kun je een drone ook voor andere werkzaamheden in kunnen zetten. Zo zou een drone de temperatuur op verschillend eplekken in de kas kunnen meten, of zou je ze in kunnen zetten om het bladoppervlak te meten.

(Bron foto: Applied Drone Innovations)

Links

(6)