Nieuws

Ziekzoekrobot nadert ziekzoeker

Tulpenmozaïekvirus (TBV) veroorzaakt veel schade in tulpen. Om de virusdruk te verminderen worden viruszieke tulpen door ziekzoekers verwijderd. Dit is een moeilijke en tijdrovende klus. Uit onderzoek blijkt dat de ziekzoekrobot bijna net zo goed scoort als ervaren ziekzoekers.

Project Ziekzoeken in tulp

In 2008 is het project Ziekzoeken in tulp gestart na een succesvol laboratoriumexperiment. In 2009 bleek de overgang van laboratorium naar een handmatig bediend prototype in het veld een te grote stap. In 2010 zijn een aantal aanpassingen gedaan, maar uit die resultaten bleek dat verdere verbetering noodzakelijk was. In 2011 zijn de veranderde cameraopstelling, scherptediepte van de opnames en belichting opnieuw getest. Uit deze resultaten bleek dat de ziekzoekrobot bijna net zo goed scoort als de ziekzoekers. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Plant Research International (PRI) werken hier samen aan.

Hoe nu verder?

Naar aanleiding van de positieve resultaten in 2011 wordt gewerkt aan een vervolg van het ziekzoekproject. Nog niet alle gegevens van 2011 zijn verwerkt. De opnames van de volvelds geplante TBV-besmette tulpen moeten nog uitgewerkt worden. Voor een goed onderscheid tussen de plant en de achtergrond is waarschijnlijk een infraroodcamera noodzakelijk. Voor een zelfstandig rijdende ziekzoekrobot is een aangepaste, energiezuinige verlichting voor goede opnames nodig. Mogelijk kan LED-verlichting een oplossing zijn. De nadruk komt te liggen op normale plantdichtheden met tulpen met lagere viruspercentage. Deze proefopzet wordt de komende maanden uitgewerkt. Vervolgstappen als het real-time beeldanalyse, het merken van zieke tulpen, en een verwijderingssysteem moeten nog gemaakt worden. Dan kan men pas echt spreken van een veldrobot!

Het project in 2010 werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (projectnummer 14025), het Wim Luijkx Innovatie fonds, LTO Noord projectenfonds en het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Het project in 2011 wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).


(Bron foto: Pixabay)