Nieuws

Zilte binnendijkse teelt gebaat bij zagers

Het gemengd zilt bedrijf heeft toekomst, zo blijkt uit het project Zeeuwse Tong. De zager, ofwel zeeduizendpoot, kan daarin een belangrijke rol spelen. Het dier kan worden ingezet voor het onderhoud van schelpdiervijvers en heeft ‘zeer gunstige effecten’ op de tong.

De zager kan deel uitmaken van de kringloop op een gemengd zilt bedrijf, volgens Visserijnieuws het ideaal dat Stichting Zeeuwse Tong voor ogen had bij het opstarten van het project in 2006. In het eindrapport ‘Toekomstperspectief voor het gemengd zilt bedrijf’ van Plant Research International (Wageningen UR) wordt de stichting gesterkt in dit ideaal.

Zilte kringloop

Het document beschrijft meerdere mogelijke kringlopen, afhankelijk van het te kiezen productiemodel. Het model waarvoor Zeeuwse Tong heeft gekozen: zagers worden geproduceerd als voedsel voor zeetong, de meststoffen van vis en zagers stimuleren plantaardige productie in de vorm van algen en zilte gewassen, algen vormen het voedsel voor schelpdieren en zagers. Alleen de zagers worden bijgevoerd met aangekocht voer.

De gunstige effecten van zagers uiten zich in de groei, gezondheid en kwaliteit van tong. In het rapport staat niet verder uitgelegd wat wordt bedoeld met 'onderhoud van schelpdiervijvers'. Gedacht kan worden aan het laten begrazen van wieren door zagers in bezinkbakken/-vijvers die als watervoorportaal kunnen dienen van de schelpdiervijvers. Wieren kunnen het bezinken van minuscule anorganische deeltjes -die niet gunstig zijn voor de voedselopname van schelpdieren- immers hinderen. Door zagers in te zetten houden zij de bezinkbak schoon en functioneel.

Ook focus op schelpdieren, vis en wier

Naast tong, zo is gebleken tijdens het project, kunnen ook schelpdieren (zoals tapijtschelpen, Japanse en platte oesters) met succes worden gekweekt in zoutwatervijvers. En ook schelpdieren hebben volgens de onderzoekers profijt van zagers, overigens al jarenlang een bekend product van binnendijkse kweek in Zeeuwse zoutwatervijvers.

Geadviseerd wordt om de financiële afhankelijkheid van de zageropbrengst wel te verminderen, bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op de kweek van schelpdieren en vis en de koppeling met teelten zoals zeegroenten en –wieren.


(Bron foto: Pixabay)