Nieuws

Zo werkt een luchtwasser

Chemische luchtwassers worden onder andere in de melkveehouderij gebruikt om ammoniak uit de stallucht te halen. De werking berust op een eenvoudig chemisch principe, maar het proces moet wel met elektronische sensoren in de gaten worden gehouden.

In het artikel 'De stallucht reinigen. Zo werkt een luchtwasser' wordt in woord en beeld uitgelegd hoe een chemische luchtwasser werkt. De lucht uit de stal wordt met behulp van ventilatoren door de luchtwasser gezogen. Het waswater waarmee de lucht wordt 'gewassen' is aangezuurd met zwavelzuur. Door de lage pH (zuurgraad) wordt het vluchtige ammoniak omgezet in ammonium, dat niet vervliegt.

Spuiwater

Naast schone lucht, levert het schoonmaakproces spuiwater. Dat is water waarin het zout ammoniumsulfaat is opgelost. Spuiwater mag als kunstmest worden uitgereden op het land. Tot het wordt gebruikt, moet het spuiwater echter wel apart worden opgeslagen. Het mag niet samen met de stalmest worden opgeslagen omdat dan het giftige ammoniumsulfide ontstaat.

Sensoren

Sinds januari 2013 zijn sensoren om de juiste werking van de luchtwasser te monitoren verplicht. Daarmee wordt bijvoorbeeld het juiste gehalte ammoniumsulfaat in het spuiwater gemeten. Als het waswater te lang gebruikt wordt, zal het zout niet meer oplossen en neerslaan, wat tot verstoppingen kan leiden. "Om het
spuimoment te bepalen wordt de geleidbaarheid van het waswater gemeten met
een geleidbaarheidssensor. Zout water geleidt immers."

(Bron foto: Thinkstock)