Nieuws

Zoektocht naar alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen

Boomkwekers en greenkeepers zijn steeds vaker op zoek naar alternatieven voor de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Boomkwekers zetten alternatieve methoden in voor bestrijding van onkruid op verhardingen of in de teelt. En voor golfterreinen zijn er ook mogelijkheden, maar bij veel greenkeepers ontbreekt het aan kennis.

Het verbod op de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen geldt ook voor boomkwekers. Een deel van de boomkwekerijen bestaat uit verhardingen, gemiddeld is dat zo'n 15% van het totale oppervlak. Boomkwekers gebruiken daarom alternatieve methoden zoals borstelen, branden of behandeling met heet water of stoom. Vakblad Boom in Business zet de verschillende methode iop een rij in het artikel 'Alternatieve onkruidbestrijding op boomkwekerijen: hoe staat het ermee?'

Verhardingen

Op verhardingen wordt veel geborsteld, schrijft het vakblad, maar aan dit borstelen zitten ook nadelen. De methode is niet geschikt voor halfverhardingen, de borstels slijten snel en steentjes kunnen zorgen voor beschadigingen. Andere chemievrije methoden zijn thermische methoden. Er wordt door boomkwekers gebruik gemaakt van een warmtebehandeling met een open vlam, hete lucht, heet water of stoom. Elke methode kent zijn beperkingen. Zo brengt een open vlam brengt veel risico's met zich mee. Je kunt het gewas vrij makkelijk beschadigen. Maar dat bezwaar geldt ook voor hete lucht. In Buxus bijvoorbeeld is deze methode onmogelijk. Je moet voldoende afstand kunnen houden tot gewassen

Heet water

Verschillende boomkwekers zien meer in de onkruidbestrijding met heet water, maar ook daarbij kun je bomen beschadigen. Bovendien is het tijdrovend. 'Als je 100 hectare moet behandelen met heet water, ben je lang bezig,' zegt boomkweker Robert Smarius, 'dan groeit het onkruid achter je rug weer terug.' Sommige boomkwekers werken met stoom. Hugo Hendrickx die die stoommachine Greenkiller ontwikkeld heeft, raadt wel aan het stomen af te wisselen met andere methoden, bijvoorbeeld vegen.

Tussen de gewassen, op de cultuurgrond, kunnen boomkwekers nog wel chemische middelen toepassen. Maar veel boomkwekers, vooral biologische kwekers en Milieukeur-kwekers zijn op zoek naar goede alternatieven. Zo worden op biologische kwekerijen  gras-klavermengsels toegepast op rijpaden en groenbemesters in de rijen. Verder wordt er veel geschoffeld of gebruik gemaakt van frezen, eggen, rolschoffels, vingerwieders en torsiewieders.

Laag volume

Milieukeur-boomkwekerijen die gecertificeerd zijn op het gebied van milieuvriendelijkheid, spuiten zo min mogelijk. Zij combineren groenbemesters en mechanische onkruidbestrijding met alternatieve middelen (bijvoorbeeld Ultima van Ecostyle) en gebruiken toevoegingen aan bodem- en contactherbiciden. En ze passen laag- of ultralaagvolumetechnieken toe, een manier om te besparen op het gebruik van chemische middelen. In het artikel 'Altijd de juiste dosering' legt het vakblad uit hoe deze technieken werken.

Greenkeepers

Ook van beheerders van golfbanen wordt verwacht dat zij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen afbouwen. In 2020 moeten golfbanen chemievrij beheerd worden. Er is al veel kennis beschikbaar over de mogelijke inzet van alternatieven, maar die kennis ontbreekt vaak bij beheerders, stelt greenkeeper Willem Boogaarts in het artikel 'Green Deal worstelt met kennislacune' in vakblad Greenkeeper. Het chemievrij beheer is niet alleen gericht op onkruid maar ook op ziekten en plagen zoals dollarspot, emelten en engerlingen. Zo wordt in het artikel genoemd dat een extract uit zwarte peper effectief is tegen engerlingen.

(Bron foto: Shutterstock)