Nieuws

Zoelen belangrijk voor welzijn varkens

Zoelen, oftewel modderbaden, is belangrijk is voor het welzijn van varkens. Dit geldt zeker wanneer het erg warm is. Die conclusie trekt Wageningen UR Livestock Research in een overzichtsrapport over zoelgedrag van varkens. Het rapport is opgesteld in opdracht van Wakker Dier.

Zoelen

Zoelen is het bedekken van het lichaamsoppervlak met modder, het nemen van een modderbad dus. Het is een natuurlijk gedrag van varkens dat vaak te zien is bij verwilderde varkens en bij wilde zwijnen. Varkens zoelen vooral om verkoeling te zoeken, voor bescherming tegen zonnebrand en voor het verwijderen van ectoparasieten.

Ideale modderbad

Het ideale modderbad:

  • is permanent aanwezig,
  • biedt voldoende ruimte aan alle varkens om tegelijk te zoelen,
  • bevat naast water ook aarde (modder),
  • maakt begeleidend gedrag zoals wroeten en schuren mogelijk,
  • biedt afkoeling wanneer het (te) warm is,
  • brengt geen gezondheidsrisico met zich mee door bevuiling van het modderbad (bijvoorbeeld door het regelmatig verversen van de inhoud en/of het verstrekken van vers water in/bij het modderbad).

Onderdeel duurzame varkenshouderij

Ook is gekeken naar de mogelijkheden van modderbaden in de praktijk. Naast gaten in kennis worden ook andere belangrijke obstakels ervaren in de praktijk. Denk daarbij aan economische afwegingen, technologische belemmeringen (bijv. ten aanzien van gezondheid en hygiëne) en psychologische factoren. Zoelen zou wel eens een belangrijk element kunnen zijn in het ‘goede leven’ van varkens. Als dat zo is, dan mag het niet ontbreken in transitieprocessen naar een integraal duurzame varkenshouderij.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)