Menu
Nieuws

Zoet water sparen met peilgestuurde drainage

Voor groei van gewassen is de beschikbaarheid zoet water essentieel. In kustgebieden zoeken akkerbouwers en waterschappen in het project 'Spaarwater' naar mogelijkheden om de zoetwatervoorraad te vergroten. Peilgestuurde drainage kan er een rol in spelen.

false