Nieuws

Zon is zo ‘gevangen’, wind geeft rendement

Boeren en burgers die een energiecoöperatie starten op het vlak van windenergie kunnen rendementen behalen van 6,2%. Het verdienmodel op het gebied van zonne-energie is daarentegen ‘zwak’ (1,3% rendement) maar een zonnepaneel is betaalbaar en relatief snel aan te brengen.

Arvalis heeft uitgezocht, in opdracht van Agentschap NL, wat de mogelijkheden zijn van de ‘Boer-Burger Energie coöperatie’. De uitwerking daarvan is terug te vinden in het rapport ‘Projectplan - Start van de Boer-Burger Energie coöperatie’.

Zet in op zonne-energie

Vanwege voornoemde redenen en onder meer complexe regelgeving betreffende het plaatsen van windmolens, wordt geadviseerd in te zetten op zonne-energie. In het rapport worden voorbeeldsituaties genoemd. Denk aan een agrariër die zijn dak ter beschikking stelt voor het aanbrengen van zonnepanelen en waarop 25 particulieren hebben ingeschreven. Daaronder volgen diverse rekensommen (benodigde kWh-productie, opbrengsten, et cetera).

Kleine verbruiker, hoger tarief

Een coöperatie kan uitkomst bieden voor agrariërs die graag zouden willen investeren in hiernieuwbare energie, maar voor wie de terugverdientijden (te) lang zijn. Door samen te werken met kleinverbruikers, die ‘te maken hebben met een hoger energietarief’, kan een investering mogelijk wel uit. Bovendien biedt het onlangs afgesloten Energieakkoord perspectief. ‘Per 1 januari 2014 geldt namelijk een belastingkorting van 7,5 ct/Kwh voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband is geproduceerd’.

Voorbeelden initiatieven

In het rapport wordt onder meer stilgestaan bij de aanpak van het starten van een coöperatie en de invulling daarvan. Zo is het vanwege het provinciaal beleid niet toegestaan dat er slechts één windmolen geplaatst wordt: ‘Er zullen 2 of meer windmolens geplaatst moeten worden vanwege een clusteringsbeleid’.

Verder bevat het document tal van aanbevelingen -bijvoorbeeld: ‘zoek de samenwerking op met bestaande Energiecoöperaties’- en wordt een overzicht gegeven van reeds bestaande initiatieven op dit vlak.


(Bron foto: Thinkstock)