Nieuws

Zonnepaneel op ligboxenstal vervangt golfplaat

Hoe maak je een dak waterdicht met zonnepanelen? Veehouderij Techniek legt dit uit op basis van een praktijkvoorbeeld: een melkveehouder die de golfplaten op zijn ligboxenstal verving door zonnepanelen.

In het artikel Waterdicht zonnedak - Zonnepaneel als bouwmateriaal is te lezen welke stappen worden doorlopen bij het vervangen van de golfplaten door de zonnepanelen. Vier jaar geleden, in het artikel Zonnepanelen: zo werkt het en zo kan het is van het vervangen van golfplaten nog geen sprake. De foto’s in het artikel spreken boekdelen: de zonnepanelen zijn duidelijk gemonteerd óp de golfplaten.

Profiel, isolatie, bevestiging

In het artikel uit 2010 wordt vooral ingegaan op terugverdientijden, de werking van de panelen, de ligging van de panelen ten opzichte van de zon, de helling van het dak en het vermogen en het vergelijken van verschillende zonnepanelen/-systemen. Het recentere artikel in Veehouderij Techniek beschrijft slechts één systeem, namelijk het Soloroof. Het Nederlandse SCX Solar leverde de melkveehouder (familie Bosma uit Friesland) gepatenteerde profielen en zonnepanelen, Recticel leverde het isolatiemateriaal en Borgh de bevestigingsmaterialen.

Waterdicht

Bij alle materialen afzonderlijk wordt in het vakblad stilgestaan. Waarom bijvoorbeeld überhaupt is gekozen voor isolatie en dat de profielen voor de panelen volledig worden geschroefd (wat ervoor zorgt dat het raamwerk aan elke paneelmaat is aan te passen). Verder wordt besproken op welke manier de profielen water afvoeren naar de goten. Dit in het geval er onverhoopt water lekt langs de afdichtingsstrips (met waterafstotend foam) die na montage van de panelen op de profielen worden geklikt. Zie ook de foto’s in het blad voor verduidelijking.

Tot slot wordt uitgelegd waarom een loze ruimte zit tussen de isolatieplaten en panelen en waarom géén isolatie in een veldschuur geen gekke gedachte is: veel inval natuurlijk licht.


(Bron foto: Thinkstock)