Menu
Nieuws

Zonnepanelen bij voorkeur op dak

Er is een snelle groei van het aantal zonneparken. Met name de groei van zonneparken op land groeit hard. Het kabinet wil de landbouw- en natuurgronden ontzien bij de aanleg van zonneparken en stimuleert daarom zonnepanelen op daken.

false

false

Links

(6)