Nieuws

Zorg over invasieve exoten

Invasieve exoten - niet inheemse soorten die zich in Nederland vestigen en soms andere soorten verdringen - zijn een toenemende zorg van terreinbeheerders en gemeenten. De in 2015 ingevoerde EU-verordening voor geeft wat duidelijkheid, maar nog niet genoeg.

Er is veel aandacht voor invasieve exoten sinds de in 2015 ingevoerde EU-verordening voor invasieve exoten van kracht is, aldus Stadswerk magazine in het aritkel 'Invasieve exoten: hype of terechte zorg'. Doel van die EU-verordening is de introductie, verspreiding en impact van invasieve exoten in Europa te beperken. De EU-lidstaten zijn verplicht maatregelen te nemen. De maatregelen zijn gericht op preventie, waar mogelijk verwijdering en als laatste beheersing.

Een Europese lijst van soorten neemt een centrale plaats in in die verordening. De vermelde soorten - er zijn er nu zo'n 50 - mag je niet houden, kweken, verhandelen of importeren. En als je die soorten in de natuur aantreft moet je maatregelen nemen. Tot zo ver is de richtlijn duidelijk, maar de uitvoering is nog niet helemaal uitgewerkt. En niet alle soorten die de gemoederen bezig houden, staan op de lijst.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw zijn twee soorten die veel aandacht krijgen van terreinbeheerders en gemeenten. Gek genoeg valt de Japanse duizendknoop niet op de EU-lijst van invasieve exoten omdat nog 'niet voldoende aantoonbaar is gemaakt dat deze soort een hoge mate van natuurschade veroorzaakt', aldus Stadswerk Magazine. Bovendien is de soort in Europa al wijdverspreid.

Maar ecologen zien dat de soort wel degelijk schade aan de natuur toebrengt en veel beheerders zoeken naar methoden om de soort te bestrijden. Afgelopen jaren heeft Probos daarom ook een onderzoek uitgevoerd bestrijdingsmogelijkheden.

Reuzenberenklauw

Dat de reuzenberenklauw op grote schaal bestreden wordt heeft te maken met de brandwonden die de plant bij aanraking kan veroorzaken. Vakblad Stad+Groen - die in een reeks van artikelen aandacht besteedt aan invasieve exoten, schrijft in het artikel 'Berenkauwboor' over een idee van scholieren om reuzenberenklauwen te bestrijden. Die berenklauwboor is een grondboor met onderaan een cilinder waarin een mes is gemonteerd. Nadat je de reuzenberenklauwen wegschoffelt, haal je met de boor tot een diepte van 20 centimeter een kegelvormige cilinder uit de bodem en snijd je de wortels van de plant door.

Verantwoordelijkheid

Dat gemeenten en terreinbeheerders zich inzetten om invasieve exoten te bestrijden, neemt niet weg dat er nog wat onduidelijkheid is over de uitvoering van de EU-verordening. De overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen in de natuur. Omdat in Nederland het natuurbeleid gedecentraliseerd is, krijgen provincies de verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

De provincies moeten plannen opzetten voor bescherming of beheersing van de invasieve exoten. Gemeenten en terreinbeheerder hebben nu nog geen harde verplichting. Gemeenten zouden al wel aan de slag kunnen gaan - als ze dat nog niet doen - door in beeld te brengen welke invasieve exoten in hun gebied voorkomen.

Op donderdag 8 februari organiseerden organisaties voor beheerders een symposium over het omgaan met invasieve exoten in het terreinbeheer. Tijdens dat symposium werd aandacht besteed aan het voorkomen en aanpakken van problemen met invasieve exoten in natuurgebieden en op het algemene beleidsmatige kader. Verslagen en presentaties van dat symposium zijn beschikbaar.

(Bron foto: Jan Nijman)

Publicaties

(12)