Nieuws

Zorgboerderij: wat vindt de cliënt zélf?

Begeleiders en cliënten van zorgboerderijen zijn het niet altijd eens over de mate waarin de cliënt vooruitgaat. Dit is te lezen in een rapport over de effectiviteit van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke beperking.

In de gevallen dat ze het niet altijd eens zijn, zijn cliënten positiever dan begeleiders, staat in de factsheet van het rapport (Kosten)effectiviteit van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke beperking.

Leren en werken

De onderzoeksvraag die tot dit rapport heeft geleid, luidde: 'In hoeverre leidt het regelmatig bezoeken van een zorgboerderij voor mensen met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid tot een verandering?'. Gekeken is, betreffende deze verandering, naar doelrealisatie, zelfdeterminatie, werktevredenheid, kwaliteit en kwantiteit van werkgerelateerde relaties en zorgconsumptie.

Ten aanzien van doelrealisatie is gevraagd waarom mensen naar de boerderij komen. 'Leren en werken' wordt dan het meest genoemd. Andere veelgenoemde motieven zijn onder meer 'contact met dieren', 'buiten kunnen zijn' en 'gezelligheid'.

Verwachtingen bespreken

Uitgebreide beschrijvingen van de onderzoeksopzet, doelen, resultaten en aanbevelingen zijn te vinden in voornoemd rapport. In de gelijknamige factheet is een en ander samengevat, waaronder aandachtspunten. Een advies is bijvoorbeeld om verwachtingen die zowel cliënt als begeleider hebben, bespreekbaar te maken. Een aandachtspunt is ook dat de ernst van de verstandelijke beperking niet altijd op het juiste niveau wordt ingeschat. Overvraging kan dan het gevolg zijn.

(Bron foto: Thinkstock)