Menu
Nieuws

Zorgen over giftigheid van pesticiden

Er is een groeiende groep burgers die zich zorgen maakt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hoogleraar Violette Geissen vindt dat het toelatingsbeleid beter kan: meer gebaseerd op recent toxicologisch onderzoek.

false

Publicaties over glyfosaat

(6)

Links

(5)