Nieuws

Zorgen over giftigheid van pesticiden

Er is een groeiende groep burgers die zich zorgen maakt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hoogleraar Violette Geissen vindt dat het toelatingsbeleid beter kan: meer gebaseerd op recent toxicologisch onderzoek.

Het verzet tegen landbouwgif groeit, kopt de Stentor op zaterdag 17 oktober. In een artikel besteedt de krant aandacht aan de groeiende zorgen van burgers over de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Boeren zeggen dat de middelen zijn toegelaten en dat ze veilig zijn. De verschillen in inzichten zorgt voor een toenemende spanning tussen boeren en omwonenden.

Glyfosaat

Ook in de Gelderlander verschijnt in het kader van het journalistieke project 'Het schone oosten' op 16 oktober een vergelijkbaar bericht met aandacht voor de risico's van pesticiden. Beide artikelen besteden met name aandacht aan het Nederlandse en Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen, met als voorbeeld de discussie over de giftigheid van glyfosaat of Roundup.

Juist bij de toelating van chemische middelen gaat het niet goed, zegt hoogleraar Violette Geissen in het artikel in de Stentor. Je moet voor de toelating voldoen aan de normen van de EFSA (European Food Safety Authority). Maar die normen, voor de bodem bijvoorbeeld, zijn al in de jaren 80 ontwikkeld en daarna niet meer veranderd. Voor de bodem wordt op vijf organismen getoetst, terwijl er meer dan een miljoen verschillende organismen in de grond zitten.

Toelatingsbeleid

Ze verwijst naar de toelating van glyfosaat of Roundup, waarover veel discussie is. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat glyfosaat schadelijk is. Ze verwijst daarbij naar onderzoek van de Nederlandse hoogleraar Ariena van Bruggen. Die onderzoeken maken niet of nauwelijks deel uit van de testen van de EFSA en hebben geen invloed op de besluitvorming, zo is haar kritiek.

Voor Nederland oordeelt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) of middelen toegelaten kunnen worden. De toelating van gewasbeschermingsmiddelen worden geregeld tegen het licht gehouden. Boeren vertrouwen op het CTGB. Als reactie op de kritiek benadrukt de CTGB in het artikel dat de toelating van middelen wel degelijk wordt ingetrokken als uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat stoffen schadelijk zijn. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is tot 17 december 2022 nog toegelaten.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties over glyfosaat

(6)

Links

(5)