Nieuws

Zoutgehalte daalt langzaam

In zes jaar tijd is het zoutgehalte in verschillende door de NVWA onderzochte levensmiddelen met 11 % gedaald. De daling was bij sommige producten groter dan bij andere. Maar het zoutgehalte in sauzen nam toe, zo blijkt uit de jaarlijkse zoutmonitoring van 2017.

Te veel zout is slecht voor de gezondheid. Zout kan de bloeddruk verhogen, en verhoogt daarmee de kans op hart- en vaatziekten. De meeste Nederlandsers eten te veel zout. Om die zoutconsumptie te verlagen, wil de Nederlandse overheid dat het zoutgehalte in levensmiddelen omlaag gaat.

In 2014 heeft het Ministerie van VWS daarom met brancheorganisaties in het 'Akkoord Verbetering Productsamenstelling' doelen beschreven voor de vermindering van de hoeveelheden zout, verzadigd vet en calorieën in levensmiddelen tot en met 2020. Zo is het de bedoeling dat een consument, die zich houdt aan de richtlijnen gezonde voeding, in 2020 niet meer dan 6 gram zout per dag eet. Wil je dat doel bereiken, dan moet het zoutgehalte in levensmiddelen omlaag.

Daling zoutgehalte

Sinds 2009 volgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) jaarlijks het zoutgehalte van levensmiddelen zoals brood, chips & zoutjes, conserven, (diepvries)snacks, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, koek & banket, sauzen, soep en vleeswaren. In de periode april tot juni 2017 heeft de NVWA diverse producten bemonsterd en vergeleek die met de gegevens uit 2011 of 2016. Uit de resultaten blijkt dat het zoutgehalte in de meeste producten de afgelopen 6 jaar gedaald is. In de productgroepen brood, conserven, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, soep en vleeswaren was het zoutgehalte in die 6 jaar met 11% gedaald.

Normoverschrijding

De onderzoekers rapporteren in het rapport dat er wel grote verschillen zijn binnen de productgroepen. Met het zoutgehalte van van sauzen gaan het niet goed. In die productgroep is het gehalte juist met 8% toegenomen. En voor veel productgroepen wordt de maximumnorm voor het zoutgehalte, zoals omschreven in het akkoord, nog overschreden. Zo voldoet 50% van de bouillonblokjes nog niet aan de afgesproken norm. En voor vleesconserven voldoet iets meer dan de helft (59%) aan de norm. Als je alle 858 onderzochte producten over de jaren vergelijkt, is het gemiddelde zoutgehalte gedaald van 1,24% in 2011 naar 1,13% in 2017.

(Bron foto: Pixabay)